Koboty

Kolaborativní roboty

V AWL věříme, že technologie kobotů v následujícím desetiletí zcela změní situaci. V kovoprůmyslu a automobilovém průmyslu, ve službách i ve zdravotnictví. Kobot může dobře spolupracovat s lidským kolegou. Právě zde je aspekt bezpečnosti jednou z největších výhod ve srovnání s průmyslovým robotem. Kromě toho je kobot snadné naprogramovat.

Kolaborativní automatizace umožňuje lidem a robotům přispívat svými jedinečnými a silnými stránkami – lidé nabízejí znalosti procesů, přehled a flexibilitu, zatímco roboty poskytují nevyčerpatelnou výdrž pro repetitivní úkony. Tato kombinace je zajímavá pro výrobní průmysl, kde lze automatizaci s koboty použít při výrobě malých šarží s mnoha variantami produktu.

„Spolupráce mezi lidmi a roboty je stále důležitější, neboť v mnoha odvětvích výroba přešla od velkých sérií s malým počtem variant na malé objemy se množstvím variací. Větší rozmanitost znamená více lidských zásahů.“

Svařovací kobot

Snadné programování

U malých sérií opakujících se svařovacích úkonů mohou výrobci nasazením kobotu využívat výhody přesnosti robotů a jejich opakovatelnosti na jedné straně a snadnosti obsluhy kobotu na straně druhé. Jinými slovy, svářeč by měl být schopen naprogramovat robot pro nový úkon sám, bez zásahu programátora robotů. Svařovací stanice s kobotem, kterou AWL ve svém svařovacím úseku také využívá, to umožňuje. Kvalita produktu závisí pouze na dovednostech svářeče, který kobot daný produkt naučí. Následně jsou všechny produkty konzistentně vyráběny ve stejné kvalitě.

S nově vyvinutou kobotickou svařovací buňkou nabízí AWL na trhu něco jedinečného. Kombinuje zkušenosti AWL jako výrobce strojů se snadno použitelným a nízkonákladovým řešením s kobotem. Rádi vás překvapíme investiční návratností tohoto řešení.

 

Svařování s kobotem

Vyjímání a vkládání

Repetitivní úkony

Obsluha strojů pracuje na různých pracovištích, kde zakládá produkty do stroje nebo je z něj vyjímá, anebo vychystává produkty z dopravníku. Kombinací kobotu s technologií počítačového vidění je možné operátora tohoto repetitivního úkonu zbavit. Výhodou toho je, že kobot se může flexibilně využívat u různých strojů a zabírá jen malou podlahovou plochu. Toto řešení vyjímání a vkládání s použitím kobotu vám také poskytne spolehlivější kvantitativní výsledek.

Autonomní stanice přivařování matic

Kolaborativní operace

Pokud jde o svařovací stanici AWL, může být zajímavé přidat kobot po bok operátora, jako spolupracovníka, který pomáhá při přípravě produktů pro primární proces. Například přivařování matic je často ruční práce, kterou musí obsluha provádět nad rámec dalších prací. Převzetím této úlohy kobotem se sníží tlak na dobu cyklu svařovací stanice AWL a zvýší se kvalita přivařování matic, protože už nezávisí na jisté ruce operátora.

Co pro vás může AWL udělat?

Spolu s vámi můžeme vypracovat fyzické koncepty pro integraci kobotů do vašeho závodu. Jedním z konceptů, které vytváříme, je automatizace různých úkonů u vašeho „stojanu na díly“, například štítkování, gravírování nebo přivařování matic. Dalším fyzickým konceptem, který dokážeme vypracovat, je vytvoření optimálního pracovního prostředí pro vašeho manuálního svářeče použitím pomocného svářeče. Nebo chcete rovnou začít s kobotickou svařovací buňkou? AWL přináší řešení od konceptu po konečné dodání do vašeho závodu jako projekt na klíč.

Ano, chci více informací o kobotech!