V zákulisí projektu ...

… pro ABB Striebel & John

Jedním z posledních projektů, na nichž společnosti WEMO a AWL spolupracovaly, byl projekt pro ABB Striebel & John (S&J). Požádali jsme, aby nám Jules van Hooijdonk (vedoucí projektu ve společnosti WEMO), Harold van Pinxteren (vedoucí projektu ve společnosti WEMO) a René van de Meeberg (vedoucí projektu ve společnosti AWL) řekli o svých zkušenostech s projektem a o tom, jakou sílu má toto pracovní spojení dvou vynikajících holandských výrobců strojů.

Doba čtení: 8 minut

Co je konečným produktem?
S&J je předním výrobcem systémů pro distribuci energie. Vyrábí mimo jiné (rozvodné) skříně pro stavbu domů. V Nizozemsku používáme zejména dřevěné elektroměrové skříně, ale v Německu jsou elektroměrové skříně z oceli a jsou často umístěny na chodbě nebo ve sklepě. Zákazník chtěl plně automatizovat výrobu plášťů těchto skříní od ocelového svitku až po hotový výrobek v různých velikostech.

Jaký byl požadavek zákazníka?
Skříně se již vyráběly částečně automatizovaným způsobem, ale stále to vyžadovalo velký podíl manuální práce. Kromě toho měla být stávající linka vyměněna. Oddělení výzkumu a vývoje společnosti S&J také pracovalo na optimalizaci stávajících produktů a vývoji nových typů. Aby snížili náklady, museli dále automatizovat a podstatně zvýšit kapacitu. To představovalo obrovské počáteční investice, které musely být nejprve interně schváleny.

Co se bralo v úvahu při výběru vhodného řešení pro S&J?

Základem byla vysoká míra automatizace v kombinaci s velmi malou dostupnou podlahovou plochou a přísnými požadavky na dobu cyklu a přestavby. Kromě toho zde byla také řada šibeničních termínů. Nové produkty musely být představeny na veletrhu a stávající linka měla být během vánočních svátků demontována, aby uvolnila místo pro novou linku.

Původní požadavek byl založen na svařování MAG. Svařování MAG často vyžaduje dokončování a broušení, což u laserového svařování odpadá. To zajišťuje mnohem rychlejší výrobní proces, a tím i nižší náklady na produkt.

René: „V minulosti nebyly v důsledku svařovacího procesu skříně dostatečně těsné a následně bylo nutné provádět mnoho ručních dokončovacích prací. Protože jsme přišli s řešením laserového svařování, společnost S&J mohla zvýšit rychlost výroby a vynechat ruční dokončování, broušení a utěsňování. V důsledku to ušetřilo značné náklady.“

Jules: „Laserové svařování poskytuje extrémně čistý svar, který není nutné opracovávat ani brousit. Po vyčištění je možné díl okamžitě lakovat. Laserové svařování klade mimořádně přísné požadavky na výchozí materiál. Aby bylo možné použít techniku laserového svařování, musí být mezera pro svařování mezi jednotlivými díly konstantní a velmi malá. Za tímto účelem musí být ohýbací stroje a razicí lisy extrémně přesné. To byla pro WEMO největší výzva!“

Aby bylo laserové svařování úspěšné, musí zákazník při přípravě projektu ponechat prostor na připomínky k optimalizaci produktu. Společnost S&J nám tuto příležitost poskytla. Společně s odděleními výroby, konstrukce a výzkumu a vývoje S&J mohly WEMO a AWL poskytnout připomínky k celkovému řešení – pro všechny strany to byla nesmírně cenná spolupráce.

Jedna plus jedna se rovná tři

René: „Chtěli jsme zákazníkovi pomoci vykročit k automatizaci. Jako zkušený výrobce strojů dokážeme pomáhat zákazníkům a doplňovat jejich znalosti produktů o naše automatizační řešení. Tím, že to děláme společně a spojujeme síly od začátku do konce, nejde jen o spolupráci, ale spíše o partnerství.“

Harold: „Ujistili jsme zákazníka, že děláme vše pro to, abychom tohoto výsledku dosáhli, a tuto důvěru jsme dostali.“

Společně s firmou S&J konstruktéři strojů prodiskutovali požadavky na nové produkty a bylo jim umožněno provést několik změn v konstrukčním provedení produktu. V produktových výkresech byly nakonec upraveny rozměry a tolerance tak, aby produkt splňoval všechny požadavky zákazníka a stále mohl být vyráběn rychle, spolehlivě a přesně. Výsledkem bylo, že na základě řešení WEMO mohly být do AWL dodávány čtyři komponenty skříně s dokonalým lícováním, aby se mohly dále zpracovávat plně automatizovaným způsobem. Řešení nabízené společnostmi WEMO a AWL mělo pro zákazníka velkou přidanou hodnotu. Bylo toho dosaženo neotřelým přístupem a sdílením znalostí a dovedností.

Jules: „Této přesností jsme dosáhli použitím způsobu polohování, kdy jsme vždy používali stejný referenční bod. Proto se nepřesnosti (tolerance) nesčítaly a vyhnuli jsme se jejich kumulaci. Nakonec jsme razicí nástroje pomocí praktických zkoušek vyladili k dokonalosti, abychom získali optimální tvar pro výrobu konečného produktu.“

René: „Společně jsme prodiskutovali konstrukční provedení produktu a podle toho jsme upravili koncept. Pokud jste schopni předem projednat konstrukční provedení produktu se zákazníkem, pak jedna plus jedna rovná se tři. To prospívá kvalitě konečného produktu.“

Harold: „Příležitost dát připomínky k produktu zákazníka s cílem umožnit návrh nejlepší možné výrobní linky je pro S&J nesmírně cenná. A proto to všechno děláme.“

Co bylo v projektu největší výzvou?

Bylo to konstrukční řešení produktu, rozmanitost produktové řady a materiálů na jedné lince a rychlost. Byly zde také náročné termíny – museli jsme dodat linku, jejíž specifikace ještě nebyly dořešené. Než jsme mohli přistoupit k dodávce linky, musel se ujasnit konečný design produktu. Produkty společnosti S&J musí splňovat přísné normy a požadavky, například zkoušky na odolnost proti požáru a vodě a produkt musí být vizuálně atraktivní.

Harold: „Byli jsme neustále závislí na schválení oddělení výzkumu a vývoje společnosti S&J, ale také na schválení od AWL, pokud jde o svařitelnost. To vyžadovalo velmi živou a úzkou spolupráci.“

Projektu navíc přinesla neočekávaný rozměr pandemie koronaviru. Společnost S&J byla díky nové výrobní lince schopna dodávat (rozvodné) skříně i v době koronaviru, kdy to jiné společnosti nedokázaly. Výsledkem bylo, že firma obdržela spoustu objednávek a během krátké doby musela navyšovat výrobní kapacitu.

René: „Když vypukla pandemie COVID-19, výrobní linka ještě nebyla připravena a dodána. Nakonec jsme zaujali flexibilní postoj a zajistili jsme, aby výrobní linka běžela dříve. To od nás rovněž vyžadovalo, abychom uvažovali jinak – použili jsme například HoloLens, abychom se mohli podívat na pracoviště společně se zákazníkem. Dopad COVID-19 nikdo nepředvídal a rozhodně to nebyl zcela ideální scénář, ale díky správné vzájemné koordinaci jsme jej dotáhli do úspěšného konce.“

Díky flexibilitě všech stran mohla S&J urychlit výrobu a reagovat na potřeby trhu. Společně jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom to pro zákazníka realizovali.

V čem spočívá síla spolupráce WEMO a AWL?

Vytvořením jednotky již v rané fázi můžete správně harmonizovat procesy. Závisíme jeden na druhém. AWL potřebuje dobrý produkt a WEMO potřebuje vědět, jaké jsou požadavky na tento dobrý produkt. Jedná se o neustálé vyvažování mezi požadavky zákazníka, požadavky AWL a schopnostmi WEMO. To je zásadní pro dosažení dobrého řešení. Vědět, co je potřeba k získání toho nejlepšího pro zákazníka. Pak je velmi cenné, pokud jste již dříve úspěšně spolupracovali.

René: „V rané fázi musíte spojit ty správné lidi z AWL se správnými lidmi z WEMO. Oba máme interní specialisty, kteří mluví stejným jazykem. Když spolu hovoří, mohou dosáhnout velké věci, a v tom je to kouzlo.“

Harold: „Vím, že S&J očekávala, že dva nizozemští výrobci strojů budou umět úzce spolupracovat. V průběhu projektu převládala rychlá a přímá komunikace a práce probíhala vysoce profesionálním způsobem soustředěným na dosažení řešení. Také jsme se odvážili zapojit do našich diskusí zákazníka. To zajistilo, že jsme nikdy nevybrali možnost nejjednodušší pro jednu stranu, ale vždy jsme pokračovali v boji za nejlepší řešení pro všechny strany. Nebylo to vždy snadné, ale nakonec se podařilo naplnit očekávání zákazníka.“

Ohlédnutí za projektem S&J. Na co jste nejvíce pyšní?

René: „S&J má řešení, které je připraveno na budoucnost. S tímto automatizovaným řešením může pokračovat v produkci v následujících letech.“

Jules: „Byl to kontinuální proces společně se zákazníkem, WEMO a AWL. To se vám podaří jen tehdy, když se podílíte společně, s plnou důvěrou, velmi otevřeně a orientovaní na řešení, a pak vidíte, jak daleko se můžete dostat.“

Harold: „Jako skvělý mi přišel požadavek spolupracovat s odděleními výzkumu a vývoje a výroby zákazníka a s AWL na optimalizaci produktové řady, aby byla vhodná pro plně automatizovanou výrobu, a také příležitost poskytnout výrobním závodům neuvěřitelně konkurenční projektové plánování. Postupně jsme překonávali zdánlivě neřešitelné aspekty zakázky a ve stanoveném termínu jsme stroj dodali.“