Stavebnictví

Spolu se 750 kolegy pracujeme na efektivním procesu výstavby s optimální dobou cyklu

Prefabrikace speciálních součástí napomáhá efektivnímu procesu výstavby, přičemž se zkracuje doba výstavby a snižují náklady. AWL je systémovým integrátorem technicky špičkových strojů pro dodavatele prefabrikátů. Naši odborníci mají dobré znalosti procesů spojování např. topných systémů, postřikovačů, stavebních plotů, potrubních spojů, dveřních sloupků, potrubí a skladištních systémů s vysokými regály. Nabízíme také řešení pro automatické spojování dílů ve vámi specifikovaném množství v potřebných dobách cyklu. Přímé ovládání ze systémů ERP je jednou z našich specialit.