Řešení pro manipulaci s materiálem

Koronavirová krize odhalila bezprecedentní zranitelnost zejména v odvětví logistiky, kde mnoho lidí pracuje společně v jednom prostoru. Vysoká míra automatizace však omezuje výpadky provozu. Už před koronavirovou krizí bylo zřejmé, že automatizace skladů v příštích letech významně poroste.

Využívání robotů a kobotů bude proto na rychlém vzestupu. Zcela jistě v kombinaci s moderními technologiemi počítačového vidění:

  • rozpoznávání SKU (skladových jednotek)
  • možnosti vyjímání a vkládání
  • oddělování a třídění
  • náhodné stohování a rozebírání.

Při procesu automatizace skladů a distribučních center se uplatňuje mnoho technologií, jako je robotika, chapače, počítačové vidění a software. Spojením těchto technologií zajišťujeme vyšší efektivitu, bezpečnost a přesnost logistických procesů. Společnost AWL má dlouholeté zkušenosti v oblasti automatizace a robotizace manipulace s produkty. Stavíme na nich a přidáváme integraci nejnovějšího softwaru a systémů počítačového vidění. Jsme koordinátorem zdrojů od poskytovatelů řešení manipulace s materiálem, dodavatelů robotiky a start-upů (v oblasti počítačového vidění).

To, co bylo dříve ve skladech nepředstavitelné, je nyní díky moderní automatizaci nejen možné, ale i ziskové.