Inovace

Pomáháme zákazníkům, aby byli vždy o krok napřed.

Sledováním tržních trendů, nasloucháním našim zákazníkům, používáním našeho zdravého rozumu a naší odbornosti můžeme nabídnout odpovědi a řešení pro výzvy, kterým všichni čelíme. Za tímto účelem vedeme inovační projekty a pracujeme na otevřených inovacích. Otevřené inovace pro nás znamenají, že se aktivně účastníme a spolupracujeme na inovačních projektech se zákazníky, dodavateli, partnery, univerzitami a odbornými instituty.

Jsme přesvědčeni o nutnosti inovací pro zdravou budoucnost.

Náš tým

Naše oddělení výzkumu a vývoje (R&D) je zodpovědné za vývoj inovativních řešení a za správu produktového portfolia AWL. Dbáme na to, aby si naši zákazníci udržovali náskok ve světě, kterému v následujících letech budou dominovat technologie, automatizace, robotika a digitalizace. Máme to v genech.

AWL se dívá dopředu

Současný trend automatizace a digitalizace zcela mění povahu výrobních a logistických procesů. Uvědomte si, jaký vliv má exploze obrovského množství dat a nových výpočetních schopností, umělá inteligence, automatizované výrobní závody, e-mobilita a interakce člověk-stroj. Tyto a další výrobní technologie transformují všechny vazby v hodnotovém řetězci výroby a logistiky – od návrhu po servis – a otevírají obrovskou hodnotu pro nás a naše zákazníky. Společně s vámi organizujeme výzkumné a vývojové programy, které umožňují vývoj nových technologií a aplikací v našich řešeních.

Ano! Chci vědět více o vašich inovativních řešeních.

Středisko Experience Center

Na naše středisko Experience Center jsme velmi hrdí. Středisko Experience Center nabízí možnost vytvářet zkušební sestavy a spouštět zkušební série a předvýrobní série. Spolehlivé aplikace jsou realizovány na základě nejnovějších technologií. Středisko využíváme také k provádění zkoušek svarů, takže můžeme validovat modifikace řešení našich zákazníků. Umožňujeme tak rychle a efektivně zahájit nové výrobní procesy.

Kromě toho zde ve spolupráci se střediskem Fieldlab Industrial Robotics (FIR) školíme techniky a inženýry robotiky. Kromě toho se ve středisku FIR věnujeme práci na rozvoji našich vlastních zaměstnanců pro budoucnost. Přispíváme také ke společenskému rozvoji a přípravě průmyslu na robotizaci. V Harderwijku nabízíme nejen školám, ale i zákazníkům možnosti vývoje a experimentování s novými technologiemi a aplikacemi. Středisko Experience Center je také neustále otevřeným prezentačním prostředím, kde můžete jako dodavatel předvádět technologie svým zákazníkům.

Chytrý průmysl

Naši odborníci jsou přesvědčeni, že lidé budou i nadále hrát klíčovou roli v „chytrém průmyslu“. Ve středisku Experience Center nyní experimentujeme kolaborativní roboty. Tyto roboty byly speciálně navrženy pro spolupráci s lidmi – robotizace je lidské úsilí.

Realizovali jsme také testovací sestavy pro ověřování vývoje v oblastech laserového svařování, bodového svařování, obloukového svařování, technologie počítačového vidění a řídicích technologií PLC.

Naše inovativní projekty

OCT

Optická koherentní tomografie (OCT) je nová metoda řízení kvality laserového svařování. OCT umožňuje velice rychlé (>100 kHz) a přesné měření vzdálenosti svařovací hlavy od obrobku. Díky tomu je možné během laserového svařování měřit následující parametry:

  • hloubka paroplynového kanálu a tedy i hloubka samotného svaru
  • tvar švu před svařením coby vstupní informace pro systém sledování švu
  • tvar švu po svaření coby vstupní informace pro systém monitorování kvality

Laserové svařování se zaostřováním svazku

Společnost AWL ve svém zkušebním středisku Experience Center zavedla slibnou novou technologii – zaostřování svazku. Testovali jsme novou svařovací technologii společnosti Trumpf Brightline. Jedná se o způsob zaostřování svazku svařovacích laserových paprsků, kdy se na svařovaný díl namísto jednoho ohniska promítají dvě – jedno menší uprostřed většího. Výhodou této metody je, že menší z ohnisek stabilizuje paroplynový kanál (keyhole) vznikající během svařování, což zrychluje průběh svařování a snižuje rozstřik. Po těchto testech se nám podařilo zaostřování svazku využít také u řady komerčních projektů. V brzké době se chystáme důkladněji probádat další možnosti využití této technologie a její přínosy pro naše zákazníky.

3D tisk kovů

AWL získala zkušenosti s 3D tiskem kovových součástí. Tuto technologii chceme stále více využívat pro výrobu a integraci složitých zakázkových součástí do našich strojů. To nám umožňuje na jedné straně nabídnout přizpůsobení a na druhé straně dodávat stroje rychleji. AWL zkoumá další možnosti využití 3D tisku kovů ve svých strojích.