Skříně

Díky softwaru AWL je možné každou skříň vyrobit s jedinečnými vlastnostmi. Kromě toho stroj pomocí téhož softwarového spojení hlásí stav výroby každého produktu.

Společnost AWL testovala a osvědčila stroje na výrobu skříní. Naše konstrukční řešení se vyznačují následujícími vlastnostmi:

  • vysoká míra automatizace,
  • flexibilita ve výrobě,
  • krátké doby cyklu a
  • ergonomie pro vaše zaměstnance.

Protože jsou tyto stroje navrženy parametricky, nepotřebujete zvláštní nastavení pro každý typ skříně. Jen provedete výběr a stroj vyrobí požadovaný produkt a množství.

U ocelových skříní je vzhled dán konstrukčním řešením a povrchovou úpravou. Odborné znalosti AWL jsou v tomto ohledu jedinečné. Z tohoto důvodu používáme kromě odporového a obloukového svařování také nové svařovací metody, jako je laserové svařování. Dalšími požadavky jsou velká výrobní kapacita a zlepšení logistiky. V systémových řešeních AWL najdete vhodnou odpověď na vaše otázky týkající se konstrukčního řešení a výroby.

Minimální následné zpracování

Spojené produkty, které vycházejí ze stroje, jsou takové kvality, že je minimalizováno další následné zpracování. Automatizovaná systémová řešení AWL navíc umožňují plynulé nastavení rozměrů. Naše stroje lze snadno upravit pro výrobu jiných variant produktů. Protože doby přestavby pro jiný produkt jsou krátké, dokážeme vyrábět různé varianty produktu na jedné lince a upravovat velikost výrobní série podle potřeby. To vám umožní dodávat vašemu zákazníkovi podle jednotlivých objednávek. Kromě toho můžete stroj také propojit s ohýbacím nebo přípravným strojem.

V AWL co nejvíce volíme řešení s roboty, protože kromě vysoké spolehlivosti poskytuje stroj maximální flexibilitu pro budoucí varianty produktů.

V průběhu let společnost AWL navrhla a postavila řadu automatických svařovacích systémů pro výrobu elektrických skříní, kartoték a ocelového nábytku.

Strategické partnerství pro WEMO a AWL

… pro odvětví elektrických skříní a distribuce energie

S jedinečnou nabídkou hodnoty pro výrobce působící v odvětví elektrických skříní a distribuce energie uzavřely nizozemské společnosti WEMO a AWL celosvětové strategické partnerství k další automatizaci produktivity a flexibility výrobního procesu svých zákazníků, od ocelového svitku až po hotovou skříň.

Zajímají vás naše řešení výroby vašich skříní?