Správa a řízení společnosti

Členové dozorčí a výkonné rady společnosti AWL všeobecně podporují zásady správy a řízení společnosti, které stanovuje nizozemský kodex řízení a správy společností.

Klíčovým aspektem v tomto ohledu je fakt, že se daná společnost, její výkonní ředitelé a členové dozorčí rady musí soustředit na dlouhodobou kontinuitu a na maximalizaci výhod pro všechny zúčastněné strany ve společnosti. V tomto ohledu je srozumitelná a otevřená komunikace pozitivním faktorem. Společnost AWL důkladně a pečlivě zvážila všechny okolnosti a na základě toho definovala Kodex do nejmenších podrobností s náležitým zřetelem na konkrétní činnosti, kterými se zabývá.

Zásady správy a řízení společnosti – včetně souvisejících příslušných nařízení a záznamů – jsou pravidelně revidovány a vyhodnocovány. Níže uvedená tabulka obsahuje odkaz na Etický kodex, profil dozorčí rady a na Program oznamování protiprávního jednání i nástin profilu dozorčí rady.

Soubory ke stažení

Odchylky od nizozemského Kodexu správy a řízení společnosti

Společnost AWL uplatňuje veškerá opatření, ale odchyluje se od opatření osvědčených postupů tohoto Kodexu:

  • 2.2: Společnost AWL je přesvědčena, že vlastní zkušenosti a vědomosti tvoří klíčový princip pro práci členů dozorčí rady společnosti a musí být rozhodujícím faktorem pro stanovení funkčních období. Pro členy dozorčí rady neplatí žádné maximální trvání funkčního období. Po skončení funkčního období může být člen dozorčí rady po pečlivém uvážení znovu jmenován na další funkční období.

Dozorčí rada

Dozorčí rada společnosti AWL-Techniek Holding B.V. sestává z následujících členů:

Pan M.H. (Marc) Hendrikse (Předseda)
Datum narození : 1960
Počáteční jmenování : 2016
Uplynutí aktuálního funkčního období : 31. března 2024
Aktuální pozice : Výkonný předseda, Holland High Tech
Další pozice : viz LinkedIn

Pan F.J.H. (François) Carstens
Datum narození : 1959
Počáteční jmenování : 2011
Uplynutí aktuálního funkčního období : 30. června 2023
Aktuální pozice : Partner/spoluvlastník, Mesa family business consultancy
Další pozice : viz LinkedIn