Servis

Náš servisní tým tvoří zkušení a kvalifikovaní pracovníci s rozsáhlými znalostmi našich strojů. Zaměstnáváme servisní techniky po celém světě a pokud je to možné, snažíme se obsluhovat vaše výrobní závody v místním jazyce. Prostřednictvím našeho programu komplexních služeb pracujeme společně s vámi na globální efektivnosti a hospodárnosti: „Zajišťujeme globální produktivitu.“

AWL je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Kontakt

Tel.: +31 (0)341 411 855
E-mail: service@awl.nl

Voláte z Číny, Mexika nebo Spojených států a potřebujete servis? Pak kontaktujte závod ve vaší oblasti.

Podpora

Podpora v první linii

Pro všechny vaše dotazy týkající se vašeho stroje má AWL specializovaný servisní tým, který vám poskytne podporu. Kdykoli budete mít naléhavé dotazy ohledně výkonu, nebo pokud plánujete zavést v nadcházejícím období úpravu produktu, budou vaším prvním kontaktním místem.

Servis online

Pro lepší porozumění otázce nebo problému je nejúčinnější telefonický kontakt s odpovědnou osobou na místě. Náš servisní technik může telefonicky poskytovat rady a pokyny k řešení problémů ve výrobě.

AWL se bude snažit poskytovat podporu co nejdříve, v průměru je to do půl hodiny. Společným jazykem je angličtina.

Kromě telefonické podpory se naši servisní technici mohou připojit k výrobnímu závodu na dálku. Stroje AWL jsou vybaveny pokročilým softwarem, který umožňuje vzdálený přístup AWL přes zabezpečené připojení VPN. Servisní technici se mohou vzdáleně přihlásit do vašeho stroje a provést úpravy nebo vám pomoci s diagnostikou. Máme vynikající výsledky (úspěšnost přes 80 %) při vzdáleném vyhledávání a řešení chyb, a dokážeme se tak vyhnout časově náročným cestám na místo.

Služba Service Online 24/7

Se službou Service Online 24/7 dává AWL k dispozici kvalifikované pracovníky 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. AWL bude poskytovat vzdálenou podporu za účelem zkrácení prostojů a rychlého vyřešení problémů se systémovými problémy a poruchami. Kdykoli to bude možné, AWL provede vzdálenou servisní podporu přímým přihlášením do vašeho systému. Po počáteční telefonické podpoře může být pomocí vzdáleného připojení zahájena diagnostika. U většiny problémů se tato vzdálená podpora osvědčuje jako dostačující k tomu, aby se zařízení vrátilo do výrobního procesu.

Služba Service Online 24/7 je k dispozici 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. S výjimkou holandských státních a církevních svátků. Den předtím je navíc služba v provozu do 23. hodiny a následující den začíná od 8 hodin ráno. Poskytovaná podpora bude účtována zvlášť podle platných sazeb za služby AWL.

Údržba

Údržba

Pro zajištění vysoké produktivity by měla být pravidelně prováděna řádná údržba. To zahrnuje údržbu mechanických, elektrických a ovládacích součástí systému.
Servis AWL vám může pomoci s definováním strategie údržby společně s vaším týmem pro provoz a údržbu.

Kontrola stavu stroje

Při této inspekci bude posouzen celkový stav vašeho zařízení AWL a budou vám sdělena doporučení.

Správný stav vašeho zařízení je nezbytný z hlediska kontinuity a vysoké úrovně produktivity. Tato kontrola může být doplňkem vašich činností monitorování a údržby. Doporučený je roční interval.

 • Interní příprava
 • Kontrola stavu zařízení na místě
 • Inspekční zpráva se zjištěními
 • Návrh na základě doporučení
 • Cestovní doba a výdaje jsou zahrnuty v ceně

Provozní servis

Abychom vám mohli sloužit i na místě, je v AWL k dispozici profesionální tým provozního servisu, který se skládá z kvalifikovaných techniků provozního servisu. V případě nouze můžeme, v rámci přiměřených omezení, zajistit co nejrychlejší příjezd technika provozního servisu na místo.

Náhradní a spotřební díly

Ke každému stroji AWL je k dispozici mnoho nejrůznějších náhradních a spotřebních dílů. Používáním originálních dílů od AWL získáte optimální výkon a životnost. AWL vám poradí, jaké množství a složení náhradních a spotřebních dílů nebo sad je vhodné držet skladem.

Úpravy a vylepšení stroje

Servisní projekty

Společnost AWL chápe, že během životnosti stroje se mohou požadavky a produkty změnit. Může jít o nejrůznější potřeby, od prodloužení životnosti až po úpravy produktu a upgrady komponent.
A právě k tomu je určen náš servisní tým, který technicky zajistí tyto modifikace a upgrady, zakoupí požadované komponenty a nainstaluje a uvede je do provozu přímo na místě. K vašemu specifickému servisnímu projektu bude přidělen projektový manažer, který zajistí jeho kvalitu, plnění a plánování.

Servisní smlouva

Servisní smlouvy jsou sestavovány společně se zákazníkem na základě servisních požadavků výrobního závodu. Účelem takové smlouvy je udržovat dostupnost zařízení na nejvyšší možné úrovni s cílem maximalizovat produktivitu.

Servisní smlouva s AWL může obsahovat jednu nebo více složek (viz níže), ale vedle těchto hlavních součástí může také zahrnovat následující:

 • Záruka příjezdu servisního technika
 • Vyhrazený manažer servisní smlouvy
 • Vyhrazený servisní technik
 • Roční hodnocení servisní smlouvy

Školení

Společnost AWL vyvinula vyvážené portfolio školení. Jako inteligentní a spolehlivý partner chceme pomáhat našim zákazníkům udržovat technologický náskok a umožňovat jim optimální výrobu pomocí osvědčených a inovativních technologií. Tento školicí program nabízí našim zákazníkům správné znalosti a dovednosti pro obsluhu, ovládání a údržbu zařízení. Každé školení probíhá na úrovni odpovídající cílové skupině.

 • Základní a pokročilý operátor
 • Údržba
 • Procesní zařízení
 • Operátor robotu
 • Diagnostika strojů a řešení problémů