Udržitelnost

Společnost AWL se snaží budovat udržitelnou společnost ku prospěchu současné generace i generací budoucích. U každého obchodního rozhodnutí a postupu posuzujeme dopad na lidi, planetu a naše partnerské programy.

Lidé

Závazek vůči našim zaměstnanců máme v naší DNA. AWL je místem, kde se můžete rozvíjet. Díky rozvoji znalostí a dovedností a investování do něj jsou zaměstnanci společnosti klíčovou složkou jejího současného i budoucího úspěchu a také úspěchu jejích zákazníků. Pracujeme v bezpečném a přátelském prostředí jako jeden tým a plnění našich cílů nás baví. Podporujeme iniciativnost, podnikavost, schopnost vedení a odpovědnost jakožto základní kompetence potřebné pro náš plánovaný růst.

Dále klademe velký důraz na zdravotní a duševní stav zaměstnanců. Proto například organizujeme sportovní aktivity, zajišťujeme preventivní lékařské prohlídky, měříme naše eNPS a nabízíme koučování.

Rozhodujícím faktorem pro úspěch a růst společnosti AWL je rovněž kvalita organizace a jejích zaměstnanců. Proto naše principy správy a řízení společnosti určují, jak se mají zaměstnanci chovat v různých situacích.

Planeta

Chceme se podílet na úsilí o budování udržitelné budoucnosti a mít kladný vliv na životní prostředí a společnost. Zaměřujeme se především na bezpečí našich kolegů, zákazníků a partnerů.

Naše odpovědné chování vůči planetě je patrné nejen na našem sídle, ale i mimo něj. Tato budova je ztělesněním udržitelnosti. Na střeše má více než 3 500 solárních panelů. Spoléhá se výhradně na zelenou elektřinu a vůbec nevyžaduje dodávky zemního plynu. Společnost AWL nejen elektřinu vyrábí a uchovává, ale také ji efektivně využívá. Budova je vybavena LED osvětlením, které je aktivováno pohybovými senzory. Systém ventilace se stará o větrání čerstvým čistým vzduchem. Také reguluje vnitřní teplotu a stará se o udržitelné vytápění. Sídlo společnosti AWL je energeticky neutrální budovou, která společně nejen uchová teplo i chlad, ale také vytváří příjemné a zdravé pracovní prostředí.

Podívejte se, jak jsme udělali naši centrálu udržitelnou

Hodnocení udržitelnosti EcoVadis

Jako součást našeho závazku vůči společnosti, našim lidem a životnímu prostředí AWL každý rok provádí důkladné hodnocení udržitelnosti svého podnikání prostřednictvím EcoVadis, globálního standardu pro hodnocení udržitelnosti podnikání. Hodnocení EcoVadis zahrnuje 21 kritérií udržitelnosti napříč čtyřmi hlavními tématy: životní prostředí, práce a lidská práva, etika, a udržitelný dodavatelský řetězec. V našem posledním hodnocení, dokončeném v srpnu 2023, jsme získali bronzovou medaili.

Partneři

Společnost AWL se zavázala dodržovat Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) – rozsáhlý projekt zaměřený na mír a prosperitu lidí a planety – a těší nás, že se můžeme podílet na jejich plnění. Jádrem SDGs je boj proti extrémní chudobě, nerovnosti, nespravedlnosti a změně klimatu. Náš závazek jsme spojili s plněním tří z celkem 17 cílů SDGs: Kvalitní vzdělání, Důstojná práce a ekonomický růst a Průmysl, inovace a infrastruktura.

O výsledky našeho úsilí se chceme podělit při účasti na různých hodnoceních podnikové sociální odpovědnosti, jako jsou NQC, EcoVadis a CDP. A také je představíme v naší zprávě o podnikové udržitelnosti.