Výroba bipolárních desek

V našem světě se dnes všechno točí kolem transformace energetiky. Je to téma, před kterým se již nedá utíkat. Transformace energetiky vytváří nové příležitosti. Vidíme, že roste poptávka po vodíku jako nosiči energie. AWL podporuje přechod na udržitelnou energii a je důležitým hráčem v dodavatelském řetězci.

Společnost AWL má dlouholeté zkušenosti s laserovými a automatizovanými řešeními pro svařování a kontrolou jejich kvality. Tyto znalosti a zkušenosti tvoří důležitý základ pro vývoj automatizovaných výrobních strojů pro výrobu vodíkových palivových článků a elektrolyzérů.

Palivové články jsou klíčovou součástí při využívání vodíku

Zelený vodík se vyrábí pomocí zelené elektřiny a tzv. elektrolyzérů. Tento vodík lze následně pomocí palivového článku přeměnit na elektřinu. Pro výrobu elektrolyzérů i palivových článků se používají bipolární desky, které jsou srdcem palivového článku nebo elektrolyzéru, vedou vodík a kyslík palivovým článkem a zahrnují chladicí kanály. Jeden palivový článek obsahuje stovky bipolárních desek.

Expert na svařování, automatizaci a kontrolu kvality

Bipolární desky jsou vyrobeny z tenké (do 0,1 mm) nerezové oceli a musí se nepropustně svařovat laserem. To je hlavní technická výzva, kterou se zabývá společnost AWL s využitím desetiletí zkušeností s laserovou technologií, automatizací a kontrolou kvality. Jsme zvyklí pracovat s náročnými klienty ze světa automobilového průmyslu a dodržovat vysoké standardy kvality a produktivity. Díky této zkušenosti má společnost AWL náskok v oblasti vodíkové technologie.

Postup při výrobě bipolárních desek

AWL může pro výrobu bipolárních desek nabídnout různé procesy. Vedle svařování desek zahrnuje výrobní proces různé postupy předzpracování a následného zpracování. To začíná pečlivou automatizovanou kontrolou desek na kontaminaci a defekty. K tomuto účelu používáme algoritmy rozpoznávání obrazu a umělou inteligenci. Kontaminované desky je třeba vyčistit, aby bylo možné zaručit kvalitu svařování, těsnost a maximální funkčnost bipolárních desek. Po spojení desek k sobě se desky svaří, aby vytvořily bipolární desku.

Prakticky po každém kroku procesu je výrobek kontrolován, od optických kontrol až po zkoušku těsnosti po svařování. Tím se vyhneme použití drahých nebo časově náročných procesů, jako je povrchová úprava, na vadné produkty, a zaručíme, že výsledný produkt bude splňovat přísné požadavky na kvalitu.

Všechny tyto procesy lze na přenosové lince realizovat v jiném pořadí a v libovolném počtu. Díky tomu je linka modulární, škálovatelná a flexibilní.

Udělejme společně další krok na poli transformace energetiky

Modulární strojní linka

Díky modulární strojní lince jste se všemi svými potřebami u AWL na správném místě. Ať už chcete vyrobit 100 000 bipolárních desek, upgradovat, nebo okamžitě spustit výrobní linku na výrobu 20 000 000 desek, jsme schopni nasadit moduly, které budete pro svou práci potřebovat. Navíc jakmile je linka ve výrobě, můžeme v případě zvýšení poptávky přidat další moduly pro zvýšení výrobní kapacity.

Naší prioritou je kvalita

Společnost AWL využívá své znalosti technologie vision k úspěšnému provádění kontroly kvality. Speciální osvětlení v kombinaci s kontrolním algoritmem založeným na umělé inteligenci umožňuje automatizovanou kontrolu svarů.
Plně využíváme také svých bohatých zkušeností s integrovanými systémy sledování svarů.

Další výhody

  • Redundance
    Stroj byl vyvinut tak, že když některý z modulů selže, nezastaví se celý stroj. Tím je zajištěno, že i během údržby nebo při selhání jednotlivých součástí stroje je stále možné dosahovat vysokého výkonu.
  • Sledovatelnost
    Každý produkt vyrobený strojem je plně sledovatelný. Každá deska je opatřena unikátním kódem DMC, na který jsou navázána výrobní data a podle kterého lze zpětně dohledat, kdy a s jakými parametry byl produkt vyroben.

Udělejme společně další krok na poli transformace energetiky

Společnost AWL vám ráda pomůže při vývoji návrhu procesu pro váš výrobní řetězec. Neváhejte nás kontaktovat a požádat o více informací nebo si domluvte schůzku.