Automatizace logistiky

Četná distribuční a výrobní centra po celém světě stále více potřebují rozsáhlou automatizaci celého výrobního procesu. Zatímco v minulosti byla automatizována pouze samotná výroba, nyní ji následuje celý související logistický proces. S 30letými zkušenostmi s automatizací a robotizací výrobních procesů nyní stále více automatizujeme i související logistické procesy. Patří sem například plně automatické přesouvání dílů, výrobků a nástrojů ze skladu do výrobních strojů a zpět, ale také třídění materiálů.

Výhody automatizace logistiky

Pro automatizaci logistiky existuje řada důvodů. Například zlepšení kvality, snížení závislosti na počtu zaměstnanců, snížení nákladů, bezpečnost, zvýšení flexibility výroby atd. Díky rozsáhlým zkušenostem s roboty, koboty, autonomními mobilními roboty (AMR), vyjímáním a vkládáním a technologiemi, jako je rozpoznávání obrazu (počítačové vidění), ale zejména díky kombinacím těchto oblastí vám AWL může poskytnout náležitou podporu, když hledáte systémovou integraci vašich logistických procesů.

Výzvy

Největší výzvou v odvětví automatizace logistiky je to, že současní dodavatelé mají s průmyslovými roboty jen omezené zkušenosti. My však na druhou stranu máme rozsáhlé zkušenosti v automobilovém a kovozpracujícím průmyslu a s prováděním složitých úkolů průmyslovými roboty.

V loňském roce jsme realizovali náročné projekty v oblasti manipulace s krabicemi a obaly. V průmyslových odvětvích, kterým se v současnosti věnujeme, mají produkty často stejný tvar, takže stačí mechanický chapač. Při manipulaci s produkty ve sféře logistiky jsou obaly nebo produkty často umístěny blízko sebe a mají velkou tvarovou variabilitu. Proto se často využívají technologie přísavek. Společnost AWL zkoumala možnosti použití přísavkových chapačů u průmyslových robotů, které dokážou s větší stabilitou manipulovat s těžšími krabicemi s neobvyklým tvarem.

Práce robotu v takových systémech představuje výzvu kvůli požadované rychlosti a flexibilitě, jakož i integraci s chapači a nadřazenými softwarovými systémy. Vidíme také rostoucí potřebu simulace u těchto systémů. Nejen simulace programů robotů a PLC, ale také simulace toku krabic k určení přesného objemu zpracování.

Vidíme také, že logistické vybavení obvykle pracuje bez zásahu obsluhy. Existuje tedy jiná potřeba informací než u svařovacího stroje, kde je nezbytná cyklická interakce s operátorem. Je proto důležité, abyste mohli rozhraní HMI ovládat intuitivně, abyste nepotřebovali žádné vysvětlení a abyste mohli rychle najít potřebné informace.

Jaké jsou vaše úvahy o automatizaci? AWL vám s tím pomůže!