Výrobní přehledový panel Lyla

Váš digitální výrobní poradce

Vaším zájmem jako výrobce je, aby vaše výroba běžela co nejefektivněji a optimálně. Ale jak toho dosáhnete? Které oblasti potřebujete zlepšit a jak to bude efektivní? Jak zajistíte, aby výkon vaší výroby zůstal alespoň na stejné úrovni nebo se zvýšil? Jak dosáhnu rychlejší návratnosti své investice? Lyla, váš digitální výrobní poradce, může odpovědět na tyto a mnohé další otázky.

Lyla je výrobní přehledový panel, který vám pomůže sbírat a vyhodnocovat data ze stroje, abyste mohli co nejjednodušším způsobem využít jeho hodnotu. Systém Lyla je navržen tak, aby vás vedl v každém kroku tohoto procesu. Rádi bychom vám ukázali, jak Lyla funguje a jak může být pro váš výrobní závod přínosem.

Lyla vám pomáhá shromažďovat a vyhodnocovat data z vašich strojů.

Do systému Lyla máte přístup z kteréhokoli moderního webového prohlížeče a zařízení. To však neznamená, že je systém Lyla připojen k internetu. Server Lyla je nainstalován na místě, takže vaše data neopouštějí váš výrobní závod bez vašeho svolení. Systém Lyla je vybaven uživatelsky přívětivým panelem, který poskytuje přehled na čtyřech úrovních.

1. Náhledová stránka

První úroveň zobrazuje přesné přehledy a živé náhledy na stav výroby všech strojů připojených k systému a zobrazuje nejnaléhavější potřebnou údržbu.

2. Přehledy

Druhou úrovní je zobrazení přehledů napříč stroji. Vykazují úroveň výkonu strojů a informují o potenciálních oblastech ke zlepšení v rámci stroje nebo výrobní linky.

3. Analytika stroje

Třetí úroveň vám poskytuje konkrétní statistiky o stroji, aby bylo možné určit potenciální oblasti ke zlepšení.

4. Statistiky zón (ve vývoji)

Poslední úroveň vám umožní nahlédnout do konkrétních statistik konkrétní logistické oblasti ve stroji, pro kterou je možná optimalizace.

Ano, chci více informací o systému Lyla!