Innovatie

We helpen klanten zodat ze altijd hun voorsprong behouden.

Door de trends in de markt te volgen, naar onze klanten te luisteren, ons gezonde verstand en onze expertise te gebruiken, kunnen wij antwoorden en oplossingen bieden voor de uitdagingen die op u en ons afkomen. Dit doen wij door innovatieprojecten uit te voeren en door te werken aan open innovaties. Open innovatie houdt voor ons in dat wij actief deelnemen en samenwerken aan innovatieprojecten met klanten, leveranciers, partners, universiteiten en kennisinstituten.

Wij zijn ervan overtuigd dat innovaties nodig zijn om vitaal te blijven voor de toekomst.

Ons team

De afdeling Research & Development (R&D) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en voor het beheer van de productportfolio van AWL. Wij zorgen ervoor dat onze klanten voorop blijven lopen in een wereld die de komende jaren wordt gedomineerd door technologie, automatisering, robotica en digitalisering. Dat zit in ons DNA.

AWL kijkt vooruit

Doorlopende automatisering en digitalisering veranderen de aard van productie en logistieke processen volledig. Denk maar aan de explosie van data en nieuwe rekenmogelijkheden, kunstmatige intelligentie, de geautomatiseerde fabriek, e-mobiliteit en mens-machine interactie. Deze en andere productietechnologieën transformeren elke schakel in de productie- en logistieke waardeketen – van ontwerp tot service – en ontsluiten enorme waarde voor ons en onze klanten. Samen met u organiseren wij R&D-programma’s die nieuwe technologieontwikkeling en -toepassingen in onze oplossingen mogelijk maken.

Ja! Ik wil meer weten over jullie innovatieve oplossingen.

Experience Center

Wij beschikken over een Experience Center, daar zijn wij erg trots op. Het centrum biedt de mogelijkheid om testopstellingen te realiseren en om proef- en voorseries te draaien. Er worden betrouwbare toepassingen gerealiseerd op basis van de nieuwste technologieën. Daarnaast voeren wij er lasproeven uit zodat wij nieuwe ontwikkelingen van onze klanten kunnen valideren. Zo maken wij het mogelijk om snel en efficiënt nieuwe productieprocessen op te starten.

Dit is ook de plek waar wij, in samenwerking met het Fieldlab Industrial Robotics (FIR), robotica technici en robot engineers opleiden. Daarnaast wordt in het FIR gewerkt aan de ontwikkeling van ons eigen personeel voor de toekomst en wordt er bijgedragen aan de maatschappelijke ontwikkeling om de industrie klaar te maken voor robotisering. Vanuit Harderwijk bieden wij niet alleen scholen, maar ook klanten de mogelijkheid tot het ontwikkelen van en het experimenteren met nieuwe technologieën en toepassingen. Tevens is het Experience Center een doorlopende demo-omgeving en kunt u als toeleverancier hier technologieën demonstreren aan uw klanten.

Smart industry

Onze professionals zijn er van overtuigd dat de mens een cruciale rol blijft spelen in de ‘smart industry’. In het Experience Center experimenteren wij momenteel met collaboratieve robots. Deze robots zijn speciaal ontwikkeld om met de mens samen te kunnen werken; robotiseren is mensenwerk.

Verder hebben wij een testopstellingen gerealiseerd om ontwikkeling op het gebied laserlassen, puntlassen, booglassen, Vision technologie en PLC besturingstechniek te valideren.

Onze innovatieve projecten

OCT

Een nieuwe methode voor kwaliteitsbewaking bij het laserlassen is Optical Coherence Tomography. OCT maakt een zeer snelle (>100kHz) en nauwkeurige afstandsmeting tussen laskop en werkstuk mogelijk. Hiermee kan tijdens het laserlassen het volgende gemeten worden:

  • De diepte van de keyhole en daarmee de diepte van de laserlas
  • De vorm van de naad vóór het lassen, als input voor een naadvolgsysteem
  • De vorm van de naad na het lassen, als input voor een kwaliteitsbewakingssysteem

Laserlassen met beamshaping

In het Experience Center heeft AWL een veelbelovende nieuwe technologie geïnstalleerd, beamshaping. We hebben testen uitgevoerd met Brightline van Trumpf. Het is een vorm van beamshaping bij het laserlassen, waarbij niet met één enkel focuspunt wordt gewerkt. In plaats daarvan, wordt een klein focus in het midden van een groter focus op het werkstuk geprojecteerd. Dit heeft als voordeel, dat het kleine focus de keyhole tijdens het laserlassen stabiliseert: hierdoor is een hogere lassnelheid mogelijk en worden minder lasspetters gevormd. AWL heeft beamshaping al toegepast in een aantal succesvolle klantprojecten. In de komende tijd zal een diepgaand onderzoek worden uitgevoerd naar de verdere mogelijkheden van beamshaping en de voordelen die dit voor onze klanten oplevert.

3D-Metaalprinten

AWL heeft ervaring opgedaan met het printen van metalen onderdelen in 3D. Wij willen deze techniek steeds meer gebruiken om complexe maatwerkonderdelen eenvoudig te produceren en te integreren in onze machines. Dit maakt het voor ons mogelijk om enerzijds maatwerk te bieden en anderzijds sneller machines op te kunnen leveren. AWL onderzoekt verdere mogelijkheden voor toepassing van 3D-metaalprinten in haar machines.