Chytré robotické aplikace a rozšířená realita z Napajedel

V Nizozemsku funguje společnost AWL-Techniek už čtvrtstoletí a v celosvětovém měřítku patří k těm, které udávají ráz ve výrobních inovacích v mnoha průmyslových odvětvích. České zastoupení v Napajedlích na Zlínsku prokazuje od svého vzniku skvělé výsledky díky nimž získávají zástupci v České republice stále více autonomie a mohou si určovat směr, kterým se chtějí ubírat. A tím je jednoznačně orientace na technologicky vyspělá řešení.

Stále častěji se na svých cestách setkáváme se společnostmi, které velmi lpí na kultuře pracovního prostředí a týmové spolupráci na všech úrovních. Stále častěji se setkáváme i s lidmi, kteří do českého průmyslu vnáší touhu po integraci nejmodernějších aplikací a snaží se kolegům ve výrobě co nejvíce zpříjemnit pracovní podmínky. To je případ i společnosti AWL-Techniek, jež navíc usiluje o neustálé zvyšování úrovně zkušeností a odborných znalostí ve všech částech firmy a současně významně investuje do technologického vybavení, výzkumu a vývoje. Pro své zákazníky vyvíjí nové technologie v nichž lze plně využít nejmodernější aplikace, jakými jsou počítačové vidění a řízení kvality, chytré robotické aplikace či rozšířená realita. Zástupce společnosti jsme zastihli ve fázi, kdy pracují na aktivním zapracování funkčních principů Průmyslu 4.0, včetně zpracování a vyhodnocování dat a zcela otevřeně se těší na dobu, kdy budou bezpapírovou firmou.

S AWL od začátku až do konce
Společnost AWL se zaměřuje především na návrhy, konstrukce a výrobu svařovacích strojů, které jsou plně automatizované a robotizované. Zákazníci jsou od prvopočátku součástí realizačního týmu a mohou se aktivně zapojit do celkového řešení. „Zakázky, do nichž jsme se pustili, ostatní zpravidla odmítali a nově získanými zkušenostmi při jejich vývoji jsme se vždy posouvali dál. Díky tomu dnes můžeme nabízet vysoce sofistikované a špičkové technologie. V AWL chceme jít cestou technologicky zajímavých zakázek, s vysokou technickou úrovní. Se zákazníky jsme od vlastního konstrukčního návrhu až po jeho zprovoznění, otestování a zajištění servisu. Naše portfolio tvoří převážně dodávky do segmentu automotive, a to na nejvyšší úrovni, jakou si dokážete představit. Našimi klienty jsou firmy dodávající v režimu Tier 1, což nás zavazuje poskytovat produkty excelentní kvality a navrhovat chytré koncepce strojů, které zákazníkům poskytnou silnou konkurenční výhodu. Tomu odpovídá i cena, jež se odvíjí od faktu, že používáme prvotřídní komponenty, a to od prvního šroubku až po samotnou robotizaci, kde můžeme uvést značky jako Fanuc, či ABB v případě cobotů, nebo Fronius v oblasti svařování. Chceme mít jistotu, že naše produkty budou zákazníkům dlouhodobě fungovat. Kvalita zpracování námi dodávaných výrobků závisí i na špičkovém vybavení, zde lze uvést například společnost Hoffmann Group, která patří k našim předním dodavatelům pro vybavení celého provozu. Díky všem těmto výše popsaným faktorům můžeme zákazníkům garantovat i pozitivní výsledky crash testů. Modulární přístup, jenž uplatňujeme u našich strojů zaručuje uživatelům vysoký standard, stejně jako náš software pro obsluhu strojů, který je specifikován vysokou spolehlivostí i intuitivním a chytrým řízením,“ doplňuje Martin Balšán, provozní ředitel AWL.

V oboru automotive jsou podmínky velice kolísavé a v AWL se proto snaží svojí činnost vhodně diverzifikovat všude tam, kde se hledá využití robotů a cobotů. Aktuálně jsou nabídky otevřené i v oblasti automatizace, kovoobrábění, či zpracování plastů. „I u nás ve výrobě máme první aplikaci s cobotem, jež byla vymyšlena a zrealizována v ČR, zcela bez pomoci mateřské společnosti. Náš výzkum a vývoj se neustále snaží zdokonalovat veškeré námi dodávané produkty a aplikace, vhodné pro používání cobotů, chceme v budoucnu rozvinout. V Nizozemí je cobot nejvíce spojený s úlohou Bin Pickingu, kdy robotické rameno vybírá jednotlivé díly z krabice, cobot dokáže rozeznat jejich tvar, barvu a přesně je opozicovat pro další využití. Aktivně řešíme i výzkum v rámci autonomních systémů. Podobnými aplikacemi bychom rádi oslovili firmy ve střední Evropě a pomohli jim v oblasti robotizace,“ upřesňuje Lukáš Urban, který v AWL pracuje na pozici technika procesního zlepšování.

Špičková laboratoř i vlastní konstrukce
Středisko Experience Center, které se nachází v České republice, nabízí možnost vytvářet zkušební sestavy a spouštět zkušební i předvýrobní série. Spolehlivé aplikace jsou realizovány na základě nejnovějších technologií a poznatků. Středisko je využíváno i k provádění zkoušek svárů a zkoumání jejich kvality uvnitř. Laboratoř je připravená k zapůjčení cílovému zákazníkovi, jenž si zde může svár rozříznout a překontrolovat špičkovými mikroskopy. Nedávno se součástí firmy stala i vlastní konstrukční kancelář, což je velice výhodné v reakčním čase. „Rádi bychom dostali do povědomí, že disponujeme novou moderní konstrukcí. Nechceme být zaškatulkovaní jen do segmentu automotive, přejeme si nabízet engineering i ostatním a podílet se na montážních zařízeních. Nebráníme se spolupráci v rámci výměny kapacit i znalostí s konstrukční kanceláří, jež je zkušená v oblasti svařovacích přípravků,“ doplňuje Martin Balšán. Společnost AWL se pyšní svoji flexibilitou, modularitou a neustálou snahou zkracovat termíny dodání. Aktuálně je proto na programu i oblast 3D tisku, která by k těmto krokům mohla výrazně pomoci.

Za kvalitní nářadí se vyplácí připlatit
Skutečnost, že kvalitní produkty mohou vznikat jen za pomocí těch nejlepších komponentů a s využitím nejmodernějších technologií, zmínili zástupci AWL hned v úvodu setkání. Zajímalo nás, jak dalece jsou svázaní mateřskou společností v oblasti dodavatelů. „Dá se říct, že zpočátku jsme mateřskou společnost v nastavených standardech opravdu důsledně kopírovali. Avšak díky vlastní invenci a skvělým výsledkům jsme získali větší autonomii a můžeme si sami stanovit nároky na vybavení a zvolit si, od jakých dodavatelů budeme čerpat. S některými dodavateli, s nimiž dlouhodobě pracuje centrála v Nizozemí však nadále spolupracujeme i my. Získali jsme tak kontakt i na společnost Hoffmann Group, jejíž produkty u nás najdete doslova napříč celou výrobou, jak jsem již jednou zmínil. Přesně splňují naše požadavky a velmi rádi jsme proto rozjeli s českým obchodním zástupcem Igorem Baťou spolupráci na vybavování provozu nářadím, nástroji i dílenským vybavením. Takových dodavatelů máme samozřejmě více, ale jsme velmi rádi, že si stále více můžeme vybírat přímé dodavatele na základě našeho rozhodnutí. V České republice je mnoho skvělých společností, s nimiž rádi spolupracujeme a věříme, že s mnohými v budoucnu spolupráci začneme,“ vysvětluje otázku dodavatelů Martin Balšán.

Mladou generaci je potřeba podpořit
Společnost AWL se aktivně zajímá o dění v regionu, podporuje řadu kulturních a sportovních aktivit, je sponzorem florbalového týmu a řadu akcí pro veřejnost sama pravidelně pořádá. Samostatnou kapitolou je důležitost globální podpory školství a vzdělávání mladé generace. „Určitě se musí začít pracovat s dětmi od jejich útlého věku. Ukázat jim zajímavé obory spjaté s průmyslem a strojírenstvím a postupně je připravovat na možnost uplatnění v této branži. Spolupracujeme s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a věříme, že pro obě strany je tato aktivita přínosná. Snažíme se dostat studentům do povědomí a nabídnout jim možnost zajímavé praxe v rámci vyššího studia, a to na středoškolské i vysokoškolské úrovni. Jsme potěšení, že v AWL zůstávají lidé i po práci, kde jsme jim připravili velmi pěkné zázemí, které mohou využít. Podstata úspěšného byznysu není jen za stolem, ale i v uvolněné debatě a nenásilné komunikaci. Snažíme se být regionálně přínosnou firmou a obecně se snažíme výrazněji angažovat především v oblasti sportu. Věříme, že i touto cestou k nám lze přilákat mladou generaci,“ doplňuje k tématu vzdělávání Martin Balšán.

I vy se můžete podílet na zajímavých projektech
AWL je mladá dynamická společnost, jež nesutále hledá kolegy, kterým nechybí chuť do práce a kteří na sobě budou rádi pracovat pod vedením zkušeného týmu specialistů. O volných pracovních kapacitách AWL pravidelně informuje nejen na svých webových stránkách www.awl.nl, ale i prostřednictvím facebookového profilu AWL-Techniek CZ sro, na němž je firma velmi aktivní. Mimo praktických informací se zde dozvíte i zajímavosti ze života firmy a případní zájemci o zaměstnání si zde mohou udělat skvělou představu o tom, do jakého kolektivu se lze přidat. Aktuálně jsou vypsaná výběrová řízení na manažerské i technické pozice.

AWL na MSV Brno 2019
Zajímavou expozicí plánují návštěvníky provést zástupci společnosti AWL na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, který se koná ve dnech 7. - 11. října. Uvidíte v akci nejen mnohá progresivní automatizovaná řešení, ale i stále oblíbenější koboty, kteří se stávají výkonnějšími kolegy celé řady pracovníků v mnoha průmyslových odvětvích.

Společnost AWL-Techniek najdete v pavilonu G2, pod výstavním číslem 019.

Také se vám budou líbit tyto blogy:.

Nejnovější inovace, s nimiž přichází společnost AWL: vybavení pro laserové svařování a kompletní linky pro výrobu bipolárních desek

Společnost AWL získala ocenění Brose Finalist Innovation Award

Společnosti Vanderlande a AWL spojily síly a vyvinuly robotické sběrače drobných předmětů

Stroje v pohybu…

AWL-Techniek Holding B.V.