Nejnovější inovace, s nimiž přichází společnost AWL: vybavení pro laserové svařování a kompletní linky pro výrobu bipolárních desek

AWL je synonymem pro laserové svařování. To jsme si nevymysleli: touto technologií se zabýváme již 20 roků a zákazníkům v celém světě jsme prodali stovky laserových svařovacích strojů. Jako odborníci v oboru svařování však samozřejmě nepřešlapujeme na místě. V současnosti vyvíjíme vybavení pro laserové svařování a kompletní linky pro výrobu bipolárních desek určených pro palivové články a elektrolyzéry. V tomto blogu nás seznámí Wouter Zweers, který je technickým ředitelem naší společnosti, s touto nejnovější inovací a jak postupuje její vývoj.

„Budoucnost patří mikrosvařování“
V souvislosti s přechodem k využívání nových zdrojů energie vznikla značná poptávka po vodíku jako nosiči energie. Tím se také vysvětluje, proč se na společnost AWL stále častěji obracejí nadnárodní společnosti, které vyvíjejí palivové články a elektrolyzéry, jejichž jádro sestává z bipolárních desek. Wouter: „Společnosti, které vyvíjejí tyto produkty, se již nemohou dočkat chvíle, kdy si pořídí výrobní linky, které jim umožní vysokou rychlostí svařovat k sobě tyto mimořádně tenké desky. Pro nás to představovalo vynikající příležitost k vstupu do další fáze vývoje naší technologie laserového svařování, protože právě v mikrosvařování spočívá budoucnost. Z tohoto důvodu jsme investovali do vybudování pracoviště pro testování laserového mikrosvařování jako součásti našeho střediska Experience Center. Nezůstáváme však pouze u toho. Kontrola kvality, čištění, přeprava, testování těsnosti a nanášení povlaků: vyvíjíme všechny procesy, které jsou potřebné k dodání kompletní linky pro výrobu bipolárních desek. Zákazníkům tak budeme schopni poskytovat ucelené řešení.“

Víceoborový přístup
Tým sestávající ze sedmi profesionálů působících v různých oborech ve vzájemné úzké součinnosti vyvíjí tuto novou výrobní linku a připravuje ji k uvedení do provozu. „Podílejí se na tom všechna pracoviště, od výzkumu a vývoje až po odbyt; společně pracujeme na výrobě vynikající, účelně sestavené výrobní linky, jejímž základem je laserová mikrosvařovací buňka,“ říká Wouter. „Pokud jde o společnost AWL, lze považovat za jedinečné to, že v ní každým rokem zahajuje svoji profesní dráhu přibližně padesát studentů. A těm jsme zadali úkoly týkající se různých součástí výrobní linky. Tím jsme umožnili, aby se na této inovaci významně podíleli také stážisté a studenti, kteří se chystají k závěrečným zkouškám.“

Prototypy nejdůležitějších modulů
„V březnu minulého roku se nám podařilo úspěšně svařit první nepropustnou bipolární desku. A v současnosti již vyvíjíme dílčí koncepční řešení pro novou výrobní linku,“ pokračuje Wouter. „V našem středisku Experience Center již například existuje testovací pracoviště, které je vybaveno technologií počítačového vidění a které nám umožňuje automaticky kontrolovat kvalitu bipolárních desek. Sestavili jsme také testovací pracoviště s pásovým dopravníkem, na kterém chceme zkoumat co nejinteligentnější způsoby přepravy desek mezi jednotlivými moduly. Vyrábíme prototypy všech nejdůležitějších modulů výrobní linky. Tím se sami učíme a současně tyto prototypy využíváme k tomu, abychom dalším potenciálním zákazníkům předvedli, jak naše koncepce funguje.“

Modulární výrobní linka
Výrobní linka je vyvíjena modulárním způsobem. Tento přístup poskytuje úroveň flexibility, kterou trh v současnosti požaduje. Zákazníci mohou začínat se základním strojem, který je použitelný pro testování. Tento stroj pak mohou postupně rozšiřovat, například doplněním modulu pro testování netěsností, zobrazovacího modulu nebo přídavného pásového dopravníku. Tímto způsobem postupně vzniká kompletní výrobní linka se zvyšující se kapacitou. Wouter: „V podobě této modulární linky skutečně posouváme své hranice. Bipolární desky jsou tenké jako vlas, v důsledku čehož je vzájemné svařování dvou desek velmi náročné. Náš nový robot pro laserové mikrosvařování je schopen dosahovat velikosti ohniska, která činí pouze 0,052 mm, a současně svařovat rekordní rychlostní – pětkrát (!) rychleji oproti našemu tradičnímu řešení laserového svařování. Je Formulí 1 v oboru laserového svařování.“

Přínos pro okolní svět
Inovace je součástí naší DNA a tato konkrétní inovace navíc přispívá k urychlení transformace energetiky. Wouter: „To je pro nás také rozhodujícím motivačním faktorem. Společnost AWL považuje udržitelnost za důležitou. Například na střeše našeho ústředí bylo nainstalováno více než 3 500 solárních panelů, naše provozní činnost se plně obejde bez plynu a používáme podlahové vytápění, které ve velké výrobní hale není vůbec běžné. Pomocí této výrobní linky umožníme dalším organizacím vyrábět produkty, které přispějí k další transformaci energetiky. Pracujeme tedy na koncepci, která je přínosná pro okolní svět, a tato práce je pro nás o to více uspokojující.“

Také se vám budou líbit tyto blogy:.

Nejnovější inovace, s nimiž přichází společnost AWL: vybavení pro laserové svařování a kompletní linky pro výrobu bipolárních desek

Společnost AWL získala ocenění Brose Finalist Innovation Award

Společnosti Vanderlande a AWL spojily síly a vyvinuly robotické sběrače drobných předmětů

Stroje v pohybu…

AWL-Techniek Holding B.V.