Service

AWL staat 24/7 voor u klaar

Ons serviceteam bestaat uit ervaren en goed opgeleid personeel met een brede kennis van onze machines. Overal op de wereld hebben wij servicemonteurs in dienst en wij streven ernaar om, waar mogelijk, op uw productielocaties in de lokaal gesproken taal service te verlenen. Met ons complete serviceprogramma werken wij met u samen ten behoeve van wereldwijde effectiviteit en efficiency: “Ensuring global productivity.”

Contact

+31 (0)341 411 855
service@awl.nl

Belt u vanuit China, Mexico of de Verenigde Staten en heeft u een serviceverzoek? Neem dan contact op met onze serviceafdeling in uw regio.

Support

Eerstelijns ondersteuning

Voor alle vragen met betrekking tot uw machine staat een gemotiveerd serviceteam van AWL klaar om u te ondersteunen. Bij dringende vragen over de prestaties van de machine of als u op korte termijn een productaanpassing wilt invoeren, zijn zij uw eerste contactpunt.

Service Online

Om de vraag of het probleem beter te kunnen begrijpen, is telefonisch contact met de verantwoordelijke persoon op locatie het meest efficiënt. Onze servicemonteur kan u telefonisch advies en instructies geven voor het verhelpen van problemen bij de productie.

AWL doet er alles aan om zo snel mogelijk ondersteuning te bieden; gemiddeld is dit binnen een half uur. De algemene taal daarbij is Engels.

Naast het bieden van telefonische ondersteuning kunnen onze servicemonteurs ook op afstand inloggen op de productieapparatuur. AWL-machines zijn uitgerust met geavanceerde software waarmee wij via een beveiligde VPN-verbinding op afstand toegang kunnen krijgen. Servicemonteurs kunnen op afstand op uw machine een aanpassing uitvoeren of u bij de probleemdiagnose ondersteunen. Wij hebben een uitstekende reputatie (effectiviteit meer dan 80%) op het gebied van foutopsporing en probleemoplossing op afstand, waardoor tijdrovende locatiebezoeken worden voorkomen.

Service Online 24/7

Met de Service Online 24/7 stelt AWL 24 uur per dag en zeven dagen per week gekwalificeerd personeel ter beschikking. AWL levert op afstand ondersteuning om stilstand te verkomen en problemen en storingen van systemen zo snel mogelijk op te lossen. Waar mogelijk levert AWL serviceondersteuning op afstand door rechtstreeks in te loggen op uw systeem. Na de aanvankelijke telefonische ondersteuning kan een diagnose worden gesteld via een verbinding op afstand. Voor het overgrote deel van de problemen is gebleken dat ondersteuning op afstand voldoende is om de apparatuur weer in productie te brengen.

Service Online 24/7 is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Uitzonderingen zijn Nederlandse en christelijke feestdagen. Daarbij eindigt de vorige dag om 23.00 uur en begint de volgende dag om 8.00 uur. De geleverde ondersteuning wordt apart berekend aan de hand van de geldige AWL-servicetarieven.

Onderhoud

Onderhoud

Om een hoge productiviteit te kunnen garanderen, adviseren wij om regelmatig goed onderhoud uit te voeren. Dit geldt voor het onderhoud van de mechanische, elektrische en besturingscomponenten van het systeem.
Het serviceteam van AWL kan u ondersteunen bij het opstellen van een onderhoudsstrategie, samen met uw bedienings- en onderhoudsteam.

Machine-inspectie

Met deze inspectie wordt de algehele staat van uw AWL-apparatuur beoordeeld en u ontvangt van ons een rapport met aanbevelingen.

Het is essentieel om uw apparatuur in de juiste staat te houden ten behoeve van de continuïteit en hoge productiviteit. De inspectie kan aanvullend op uw monitoring- en onderhoudsprocedures worden uitgevoerd. Het aanbevolen interval is jaarlijks.

 • Interne voorbereiding
 • Inspectie van de apparatuur op locatie
 • Inspectierapport met conclusies
 • Voorstel op basis van aanbevelingen
 • Inclusief reistijd en kosten

Field Service

Om u ook op locatie van dienst te kunnen zijn, staat een professioneel buitendienstteam bij AWL voor u klaar, bestaande uit gekwalificeerde buitendienstmonteurs. In noodgevallen kan een monteur ook op korte termijn voor een locatiebezoek beschikbaar gemaakt worden, binnen redelijke grenzen.

Reserve- & slijtonderdelen

Voor elke AWL-machine is een groot aantal reserve- en slijtonderdelen verkrijgbaar. Het gebruik van originele AWL-onderdelen zorgt voor optimale prestaties en een lange levensduur. AWL kan u adviseren over de vereiste hoeveelheid en keuze van reserve- en slijtonderdelen of -sets die u op voorraad moet hebben.

Machineaanpassingen en -upgrades

Serviceprojecten

AWL begrijpt dat, tijdens de levensduur, de eisen die aan de machine worden gesteld en de producten die ermee gemaakt worden, kunnen wijzigen. Dit kan variëren van het verlengen van de levensduur tot productaanpassingen en upgrades van onderdelen.
Ons serviceteam is het aangewezen team om deze aanpassingen en upgrades door te voeren, de vereiste onderdelen aan te schaffen en deze op locatie te installeren en in bedrijf te stellen. U krijgt voor uw specifieke serviceproject een projectmanager toegewezen, die borg staat voor de kwaliteit, voortgang en planning van het project.

Servicecontracten

Servicecontracten worden in overleg met de klant opgemaakt, op basis van de servicebehoeften van de productielocatie. Het doel van een dergelijk contract is om de beschikbaarheid van de apparatuur zo hoog mogelijk te houden, gericht op het maximaliseren van de productiviteit.

Een servicecontract met AWL kan het volgende omvatten:

 • Gegarandeerd locatiebezoek buitendienstmonteur
 • Toewijzing contractmanager
 • Toewijzing buitendienstmonteur
 • Jaarlijkse evaluatie van het servicecontract

Training

AWL heeft een uitgebalanceerd trainingspakket ontwikkeld. Als slimme en betrouwbare partner streven wij naar een koppositie voor onze klanten door hen in staat te stellen optimaal te produceren met beproefde en innovatieve technologieën. Dit trainingsprogramma biedt onze klanten de juiste kennis en vaardigheden om de apparatuur te bedienen, besturen en onderhouden. Elke training vindt op het niveau plaats dat past bij de doelgroep.

 • Basis- en geavanceerde operator
 • Onderhoud
 • Procesapparatuur
 • Robotoperator
 • Machinediagnose en probleemoplossing