Čištění laserem

Čištění laserem je ošetřování povrchu pomocí impulzů laserového záření.
Čištění laserem je moderní způsob čištění, který je šetrný k přírodě a nevyžaduje použití rozpouštědel. Výrobky jsou čištěny bezkontaktně a nehrozí jejich poškození.

Využití čisticích laserů

V komerčním prostředí se čištění laserem rozšířilo na počátku tohoto tisíciletí a stále častěji se využívají automatizované sestavy. Společnost AWL získala cenné znalosti o výrobě strojů, automatizaci a laserovém svařování.

S touto kombinací své stroje dokážeme efektivně propojit s technologií laserového čištění. Praktické zkušenosti ze svých provozů jsme zužitkovali při vývoji vlastních strojů pro naše zákazníky.

Technologie

Při laserovém čištění dochází k ablaci pomocí laserových impulzů – na čištěný povrch je vyslán impulz laserového záření, který pronikne nečistotami a následně se odrazí od podkladového materiálu. Vlivem několika procesů se mezi podkladovým materiálem a nečistotami vytvoří vrstva plynu, která způsobí, že se nečistoty uvolní. Uvolněné látky jsou zachytávány, aby nečistoty nebyly odmršťovány do okolí.

Přínosy

• Nehrozí poškození podkladového materiálu.
• Nevzniká sekundární odpad v podobě rozpouštědel nebo odmršťovaných nečistot.
• Nedochází k vytlačování vzduchu.
• Výsledkem je velice čistý povrch.
• Je nutná jen minimální logistická příprava.
• Lze čistit i obtížně dostupná místa.
• Toxické látky jsou bezpečně odstraňovány.
• Celý proces je bezpečný pro člověka a šetrný k přírodě.

Díky těmto přínosům klesnou celkové náklady na provoz a údržbu vašich strojů a výrobků, což zvýší účinnost celého procesu.

S automatickým laserovým čištěním vám rádi poradíme.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.