Odporové svařování

Známá, rychlá a spolehlivá metoda

Pro velkoobjemovou výrobu je odporové svařování ideální spojovací metodou: je rychlé, spolehlivé a lze jej dokonale automatizovat. Není náhodou, že na karoserii automobilu se bodové svařování provede v průměru 3500- až 5000krát. Jako systémový integrátor má AWL rozsáhlé zkušenosti s aplikací odporového svařování, a to jak v oblasti robotického bodového svařování, tak s výrobou strojů pro výstupkové svařování pro nejrůznější aplikace.

Přestože je tato technika známá již řadu let, stále přicházejí nová významná vylepšení. Například pro bodové svařování hliníku se vyvíjejí nové adaptivní ovládací prvky řídicích jednotek svařování využívající tlakové senzory. AWL na tom spolupracuje s renomovanými dodavateli řídicích jednotek svařování.

Bodové a výstupkové svařování

Bodové svařování se velmi často používá k vzájemnému spojování ocelových dílů. Tuto metodu však lze úspěšně použít i u hliníku. Výstupkové svařování se používá mimo jiné k přivařování matic, šroubů a čepů na díly z plechu. Za tímto účelem jsme v AWL vyvinuli různé koncepce strojů.

Quick Motion – rychlejší metoda bodového svařování

Bodové svařování umíme stabilně, flexibilně a rychle!

Krátká doba cyklu, efektivní využití prostoru a jednoduchý provoz, to jsou předpoklady pro bodové svařování ve vysoce náročném automobilovém průmyslu. Naše konfigurace Quick Motion nabízí optimální flexibilitu a vysokou rychlost. Společnost AWL vyvinula tuto konfiguraci, která významnou měrou zkracuje čas mezi provedením jednotlivých svarů. Technologie Quick Motion nám umožňuje svařovat váš produkt rychlostí méně než dvě sekundy mezi jednotlivými svařovacími body.

Výzkum a vývoj

Společnost AWL je již 30 let uznávaným odborníkem v oblasti bodového svařování. Neustále posouváme hranice technických možností prostřednictvím úzké spolupráce s univerzitami a dodavateli.

Společnost AWL se účastní projektů, které zkoumají, jak lze bodové svařování použít také ke spojování vláknových kompozitů pomocí kovových vložek. Momentálně probíhá studie o tom, jakým způsobem lze prodloužit životnost elektrod při bodovém svařování hliníku, přičemž konečným cílem je zvýšit výkon stroje.

Bodové svařování hliníku je složitější než svařování oceli, pokud jde o procesní okna, životnost elektrod, stanovení parametrů a kontrolu kvality. Tím, že se společnost AWL v těchto oblastech vzdělává, je připravena na budoucí projekty bodového svařování hliníku a může vám nabídnout zařízení se spolehlivými procesy.

Ano, chci vědět, zda je odporové svařování tím nejlepším řešením.