Odporové svařování

Známá, rychlá a spolehlivá metoda

Pro velkoobjemovou výrobu je odporové svařování ideální spojovací metodou: je rychlé, spolehlivé a lze jej dokonale automatizovat. Není náhodou, že na karoserii automobilu se bodové svařování provede v průměru 3500- až 5000krát. Jako systémový integrátor má AWL rozsáhlé zkušenosti s aplikací odporového svařování, a to jak v oblasti robotického bodového svařování, tak s výrobou strojů pro výstupkové svařování pro nejrůznější aplikace.

Přestože je tato technika známá již řadu let, stále přicházejí nová významná vylepšení. Například pro bodové svařování hliníku se vyvíjejí nové adaptivní ovládací prvky řídicích jednotek svařování využívající tlakové senzory. AWL na tom spolupracuje s renomovanými dodavateli řídicích jednotek svařování.

Bodové a výstupkové svařování

Bodové svařování se velmi často používá k vzájemnému spojování ocelových dílů. Tuto metodu však lze úspěšně použít i u hliníku. Výstupkové svařování se používá mimo jiné k přivařování matic, šroubů a čepů na díly z plechu. Za tímto účelem jsme v AWL vyvinuli různé koncepce strojů.

Quick Motion – rychlejší metoda bodového svařování

Bodové svařování umíme stabilně, flexibilně a rychle!

Krátká doba cyklu, efektivní využití prostoru a jednoduchý provoz, to jsou předpoklady pro bodové svařování ve vysoce náročném automobilovém průmyslu. Naše konfigurace Quick Motion nabízí optimální flexibilitu a vysokou rychlost. Společnost AWL vyvinula tuto konfiguraci, která významnou měrou zkracuje čas mezi provedením jednotlivých svarů. Technologie Quick Motion nám umožňuje svařovat váš produkt rychlostí méně než dvě sekundy mezi jednotlivými svařovacími body.

Výzkum a vývoj

AWL se podílí na projektech, v nichž zkoumáme, jak lze bodové svařování použít také ke spojování plastů vyztužených vlákny pomocí kovových vložek. Byl také zahájen výzkum toho, jak prodloužit životnost elektrodového nástroje k odporovému svařování hliníku, s konečným cílem zvýšit výkon stroje.

Ano, chci vědět, zda je odporové svařování tím nejlepším řešením.