Elektrická mobilita – výzvy při spojování krytů akumulátorů

Je naší povinností starat se o svět, ve kterém žijeme. Je to nejen v našem vlastním zájmu, ale také v zájmu budoucích generací. Pokud chceme zachovat svět tak, jak jej známe, budeme muset změnit způsob života.

Toto povědomí proniklo nejen ke spotřebitelům, ale reagují na ně i politici a firmy. Dobře patrné je to v oblasti mobility. Odvětví dopravy má zásadní dopad na životní prostředí. Politici zavádějí opatření proti znečišťující dopravě a pro spotřebitele je udržitelnost stále důležitějším kritériem při rozhodování. To představuje úkol pro automobilový průmysl. Velkou roli zde hrají výrobci automobilů, ale způsob fungování budou muset změnit i dodavatelé a zbytek dodavatelského řetězce.

Nový způsob ježdění
Na celém světě se věnuje značná pozornost nahrazení spalovacího motoru. Široká veřejnost má zájem o automobily na elektřinu nebo vodík. Automobilový průmysl tuto výzvu přijal. V nadcházejících letech bude na trh uvedeno mnoho nových automobilů, které jezdí na elektřinu, vodík nebo kombinaci zdrojů energie. Je evidentní, že akumulátor bude v tomto novém vývoji hrát důležitou roli. Vzhledem k tomuto posunu trhu směrem k elektrické mobilitě vznikají inovativní společnosti, které dokážou přemýšlet o výzvách spojených s novými produkty a mají odvahu investovat. AWL-Techniek je jednou z takových společností. AWL vyvíjí a vyrábí stroje, které jsou potřebné pro vývoj akumulátorů a jejich rámů. Niels van ’t Hul, obchodní ředitel pro speciální projekty, k tomu říká: „Jsme inovativní a progresivní společnost. Začátkem 21. století jsme začali s laserovým svařováním. V té době to byla nová a neznámá technologie. Společnost AWL byla v tomto ohledu progresivní a dokázala v této oblasti získat velké zkušenosti. Nyní je laserové svařování přední technologií v několika oblastech použití.“

Náročné požadavky na výrobu
Odvaha, investice, neustálý rozvoj a bohaté zkušeností jsou vlastnosti, díky nimž zákazníci oslovují společnost AWL, aby společně s ní řešili otázky elektrické mobility. AWL klade velký důraz na spolupráci a pomáhá svým zákazníkům vyrábět nové díly pro automobily a reagovat tak na nový způsob ježdění. Zákazníci AWL potřebují dodávat lehčí automobilové díly, což je trend, který na trhu existuje již řadu let a stále přetrvává. Zpracování různých materiálů pro automobilové díly představuje složité výzvy. Pracovní skupina pro elektrickou mobilitu
Niels van ‘t Hul: „Jde o složité výrobky z lehkých materiálů s vysokými a komplikovanými nároky na výrobní procesy. Ke strojům vyvíjeným společností AWL, které musejí tyto požadavky splňovat, patří například stroje na výrobu rámů akumulátorů, chladicích desek a modulů akumulátorů. Společnost AWL zpozorovala nástup tohoto trendu již před mnoha lety a pro tento účel zřídila pracovní skupinu pro elektrickou mobilitu.“

Tato pracovní skupina se skládá z multidisciplinárního týmu a k řešení problémů se proto mohou vyjadřovat různé strany. Zohledňována jsou samozřejmě také stanoviska partnerů a zákazníků. Niels Van ’t Hul: „Vidíme, že trh je stále v pohybu. Koncepce se často mění, ale na dodací lhůty bude vyvíjen větší tlak. Výrobci automobilů musí plnit své sliby veřejnosti. Proto musíme být schopni rychlých změn v naší organizaci, aniž by to bylo na úkor kvality.“

Příběh úspěchu
Práce pracovní skupiny se od té doby vyplatila. Niels Van ’t Hul: „Firmy nás již znají z našich technicky špičkových řešení využívajících roboty, které jim umožňují vyrábět díly. Nyní vědí, kde nás najdou, když budou potřebovat stroje pro automobilové díly související s elektrickou mobilitou. Například jsme společně se zákazníkem vyvinuli automatizaci výroby nových modulů akumulátorů. U akumulátorů jsou na svařování kladeny extrémně vysoké nároky. Svar musí být velmi přesný, materiály jsou rozmanité a často velmi citlivé. Také kvalita konečného produktu je velmi důležitá; akumulátorový modul je drahá součást, proto je jejich správná výroba obzvlášť důležitá. Při výrobě modulu se používají různé techniky, které musí být prováděny ve správném pořadí. V tomto ohledu jde o (laserové) svařování, lepení a těsnění, se správnými vzdálenostmi a tolerancemi. Určit správné pořadí a vyvinout dobrý přípravek je samo o sobě náročným procesem. Často se používá lehký materiál (hliník). Musí být odolný vůči ohni a výbuchu a musí být vodotěsný. Nakonec jsme vyvinuli vysoce sofistikovanou technologii, s níž je zákazník velmi spokojen. Nyní může ve svých provozech využívat tento technicky špičkový výrobní stroj. AWL vždy přináší kvalitu a tímto řešením jsme definovali zcela nový standard. Jsme na toto nové řešení hrdí.“

Spolupráce je klíčem k úspěchu
Spolupráce mezi stranami na trhu se stala určujícím faktorem úspěchu v této rychle se měnící a náročné době. Niels Van ’t Hul: „Slogan AWL zní: ‚Ensuring Global Productivity‘. Proto na tyto změny efektivně reagujeme tím, že vyvíjíme potřebnou automatizaci výroby a dokážeme ji dodat po celém světě. Těží z toho i naši zákazníci. Jednáním v součinnosti a se vzájemnou důvěrou se společně vyvíjíme a dosahujeme skvělých výsledků. Navazujeme s našimi zákazníky partnerství, v jehož rámci mohou obě strany přispívat svými odbornými znalostmi. Zákazníci vědí, jaké požadavky musí produkt splňovat, a my víme, v čem spočívá specifická výzva a jak ji lze vyřešit a vyrábět chytrým způsobem. Nakonec to vede k úspěšné spolupráci, ke kvalitnímu konečnému produktu a společně s našimi zákazníky přispíváme k dalšímu pokroku ve vývoji nového způsobu ježdění.“

Také se vám budou líbit tyto blogy:.

Společnost AWL poprvé společně přivítala své globální zákazníky v novém sídle

Sander Lensen ze společnosti AWL o chytrých robotických řešeních a technologiích počítačového vidění

AWL attends MODEX 2022, March 28-31, 2022

Společnosti OMRON a AWL uzavřely strategické partnerství

AWL-Techniek Holding B.V.