Je modulární konstrukce strojů na míru pouhým snem?

Gerard Ramaker – obchodní ředitel divize automobilových produktů

Před několika lety ovlivňovaly konkurenční postavení výrobců strojů tři hlavní faktory:

  1. Přizpůsobení a diferenciace podle specifikací zákazníka
  2. Krátká doba uvádění produktů na trh
  3. Inovativnost produktů

Vzhledem k rychlému technologickému vývoji a současné dynamické situaci na trhu pozorujeme posun ve strategickém stanovení priorit. Na prvním a druhém místě jsou nyní digitální transformace a obchodní inovace. Tyto priority umožňují lépe reagovat na specifická přání zákazníků a také zkrátit dobu uvádění produktů na trh a výrobní procesy. Není pochyb o tom, že současný automobilový trh vyvíjí veškeré úsilí, aby se dostal přes současnou krizi, ve které je snižování nákladů na prvním místě.

Vyrábějte chytřeji
Díky technologickému vývoji jsou stroje stále chytřejší. Jsou vybaveny softwarem, který lze dálkově monitorovat a ovládat při zohlednění zabezpečení dat. Lepší vhled do dat ze strojů a jejich predikce přináší výrobcům strojů, jako je AWL, nové příležitosti k vytváření hodnoty pro zákazníky, včetně vylepšování výrobního procesu na základě dat. Lepší kontrola výrobního procesu dává možnost snížit náklady. Umělá inteligence (Artificial Intelligence – AI) hraje stále větší roli při generování trendů z dat a poskytuje prediktivní hodnoty pro účely prognózování výroby a údržby strojů.

Chytřejší se stávají také výrobní procesy. Mezi příklady patří pokročilý software pro virtuální prototypování a simulace, které běží paralelně s fyzickým zařízením (digitální dvojčata). To umožňuje zahájit testování a přípravu nového konstrukčního provedení stroje v dřívější fázi (virtuální uvádění do provozu). To je důležité, protože se zkracuje jak doba uvedení produktu na trh, tak i jeho životní cyklus.

Flexibilní a hospodárná výroba
Společnost AWL vnímá, že stále více společností přechází ke standardizaci a modularizaci. Po náležité koordinaci se specifickými standardy a přáními zákazníka bude společnost AWL bude moci vyvíjet modulární a vysoce automatizované výrobní stroje. Hovoříme zde o chytrém přizpůsobení – konfigurace stroje s přihlédnutím ke specifickým požadavkům zákazníka. Proto již modulární výroba strojů na míru není pouhým snem, ale realitou! Díky modulární koncepci je pro stroje zaručeno „více životů“ a lze je rychle přebudovat podle růstu či poklesu objemu výroby. Nabídka různých produktových variant ve formě modulů vám nejen zvyšuje flexibilitu výrobní kapacity, ale také snižuje výrobní náklady.

Objednávání strojů na míru z konfigurátoru již není jen snem!

Jak vám může AWL pomoci?
Společnost AWL chce v této technologické a digitální transformaci hrát významnou roli. Díky naší modulární platformě vám můžeme dodávat svařovací stroje na míru s kratšími dodacími lhůtami. Pomocí naší digitální platformy Lyla vám umožňujeme analyzovat data z výrobního procesu a chytrým způsobem je vizualizovat. Dodáváme stroje, které vám umožní:

  1. Uvádět produkty na trh rychleji
  2. Zvyšovat produktivitu (celkovou účinnost zařízení – OEE)
  3. Snižovat celkové náklady po dobu životního cyklu stroje
  4. Zrychlit návratnost investice
  5. Eliminovat dlouhé a nákladné procesy zajišťování zdrojů.

Máte zájem? Zanechte zde své údaje a jeden z našich specialistů vás bude kontaktovat.

Také se vám budou líbit tyto blogy:.

Nejnovější inovace, s nimiž přichází společnost AWL: vybavení pro laserové svařování a kompletní linky pro výrobu bipolárních desek

Společnost AWL získala ocenění Brose Finalist Innovation Award

Společnosti Vanderlande a AWL spojily síly a vyvinuly robotické sběrače drobných předmětů

Stroje v pohybu…

AWL-Techniek Holding B.V.