GeoEditor

Připadá vám programování robotu obtížné a časově náročné?

Se softwarem AWL GeoEditor je to jiné. Zkraťte dobu programování robotu a zvyšte kvalitu svařovaného spoje.

U laserového svařování může být přenos návrhu svaru do vlastního naprogramovaného robotu velmi nesnadným a časově náročným úkolem. Zejména když je potřeba svařovat složité geometrie. Například různé pohyby oblouku v kombinaci s laserem, který je polohován do určitých úhlů, je velmi obtížné nebo téměř nemožné do robotu naprogramovat.

Naše řešení

Společnost AWL vyřešila tento problém pomocí softwaru AWL GeoEditor. Tento software je schopen programovat a optimalizovat pozice a orientace pohybu robotu, což přispívá ke snížení vibrací robotu a optimalizuje rychlost a stabilitu pohybu.

Do softwaru GeoEditor lze importovat návrhy ve formátu CAD a převádět je na úsečky, které se používají v instrukcích pro robot. Umožňuje to například provádět pohyb zápěstím u laserového svařování. Protože různé značky robotů hovoří různými jazyky, jsou vygenerované instrukce robotů specifické pro danou značku robotu.

Ano, chci více informací o softwaru AWL GeoEditor!