GeoEditor

Vind u het programmeren van een lasrobot lastig en tijdrovend?

Niet met de AWL GeoEditor. Verkort de programmeertijd van een robot én verbeter de kwaliteit van de lasnaad.

Bij het laserlassen kan de vertaling van een lasontwerp naar een daadwerkelijk geprogrammeerde robot zeer uitdagend en tijdrovend zijn. Vooral wanneer complexe geometrieën moeten worden gelast. Bijvoorbeeld: verschillende boogbewegingen in combinatie met een laser die onder bepaalde hoeken is geplaatst, zijn zeer moeilijk of bijna onmogelijk om op een robot te programmeren.

Onze oplossing

AWL heeft dit probleem opgelost met de AWL GeoEditor. Deze software die in staat is om de posities en oriëntaties van de robotbeweging te programmeren en te optimaliseren, wat resulteert in minder robottrillingen en geoptimaliseerde snelheden met stabiele bewegingen.

De GeoEditor kan CAD-ontwerpen importeren en omzetten in lijnsegmenten die worden gebruikt in robotinstructies. Hiermee kan bijvoorbeeld een polsbeweging voor laserlassen worden uitgevoerd. Omdat diverse robotmerken verschillende talen spreken, worden de gegenereerde robotinstructies specifiek gemaakt voor het betreffende robotmerk.

Ja, ik wil meer informatie over de AWL GeoEditor!