Linkové řízení procesu

Nikdy není příliš pozdě zasáhnout v případě chyby svařování

Naše linkové řízení procesu během svařování je automatizovaným procesem kontroly kvality, který během svařování nebo bezprostředně po svařování kontroluje, zda byl svar proveden se správnou kvalitou. Díky linkovému řízení procesů zajišťuje AWL spolehlivou výrobu a prokazatelnou kvalitu.

Zajištění kvality

Zajištění kvality ve výrobních procesech s vysokou mírou automatizace a vysokou rychlostí výroby může být velmi náročné, nicméně je nezbytné pro efektivitu procesu a kvalitu konečného produktu. Proces je příliš rychlý na kontrolu pouhým okem a jednoduché senzory nedokážou dostatečně identifikovat problémy s kvalitou. S technologií počítačového vidění můžete kontrolovat, zda vyrobený produkt splňuje stanovené požadavky na kvalitu.

Kontrola

Kontrola se provádí co nejblíže za procesem svařování a ověřuje, zda je svar kvalitní. Lze také použít nejrůznější linkové systémy zajištění kvality, které monitorují rozměry produktu. Umožňují vám okamžitě zasáhnout, když je vyrobena šarže s vadným svarem. Díky automatické kontrole můžete odstranit díly NOK a sledovat kriticky důležité informace, například parametry svařování.

Příklad

Dobrým příkladem použití linkové kontroly u AWL jsou svařovací stroje pro součásti sedadel automobilů. Jde o díly s vlivem na bezpečnost, neboť v případě nehody má sedadlo funkci ochrany cestujícího. U těchto součástí je vyžadována konstantně vysoká kvalita a je proto nezbytné mít linkovou kontrolu přímo ve stroji.

Ano, chci se dozvědět více o linkové kontrole procesu!