In-line procescontrole

Met in-line procescontrole waarborgt u de kwaliteit tijdens de productie. Tijdens of direct na het lassen wordt namelijk met vision technologie gecontroleerd of de las de juiste kwaliteit heeft. Het resultaat? Een betrouwbare productie en een bewijsbare kwaliteit.

Kwaliteit waarborgen met vision

Heeft uw productieproces een hoge automatiseringsgraad en/of een hoge productiesnelheid, dan kan het erg uitdagend zijn om de kwaliteit te waarborgen. In het eerste uur is het blote oog nog betrouwbaar genoeg. In de uren daarna neemt de betrouwbaarheid snel af. Met vision technologie controleert u eenvoudig of het geproduceerde product aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Er is een constante kwaliteitsborging, met een hogere kwaliteitsgarantie als resultaat. U voorkomt dat een machine scrap draait en dat u ongewild NOK-producten door de machine stuurt of op de markt brengt.

In-line procescontrole en het lasproces

In-line procescontrole vindt zo kort mogelijk na het lasproces plaats. Ook kunt u met diverse in-line kwaliteitsbewakingssystemen de productafmetingen bewaken. Hierdoor kunt u gelijk ingrijpen als er een verkeerde batch gelast wordt. Dankzij de automatische controle haalt u eenvoudig NOK-delen uit de productie én kunt u kritische informatie zoals lasparameters corrigeren. Dat zorgt voor honderd procent kwaliteit en een tevreden eindklant.

Kwaliteitscontrole: een voorbeeld

Deze kwaliteitcontrole wordt door AWL onder meer toegepast bij lasmachines die onderdelen van autostoelen maken. Aangezien een stoel in het geval van een ongeluk een beschermende functie heeft voor de inzittende, is dit een veiligheidsrelevant onderdeel. Een hoge kwaliteit van een constant niveau is dan ook vereist. Oftewel: de controle is onmisbaar.

AWL en partners

AWL werkt samen met partners en kan u uiteraard helpen bij uw keuze voor de júiste partner. Wij zijn systeemonafhankelijk en kijken dus écht naar wat nodig is voor de kwaliteitsinspectie in uw proces. En doordat wij expert zijn op het gebied van vision technologie, weten wij ook wat nodig is om dit succesvol te integreren.

Wilt u honderd procent controle hebben over uw kwaliteit? Vraag dan meer informatie aan over in-line procescontrole.