In-line procescontrole

Nooit te laat met ingrijpen bij een lasfout!

Onze in-line procescontrole bij het lassen is een geautomatiseerd kwaliteitscontroleproces, waarbij tijdens of direct na het lassen gecontroleerd wordt of de las met de juiste kwaliteit gelast wordt. Met de in-line procescontrole zorgt AWL voor een betrouwbare productie en een bewijsbare kwaliteit.

Kwaliteit waarborgen

Kwaliteit waarborgen in productieprocessen met een hoge automatiseringsgraad en productiesnelheid kan erg uitdagend zijn, maar is essentieel voor een efficiënt proces en kwalitatief eindproduct. Het proces gaat te snel voor controle met het blote oog en simpele sensoren zijn onvoldoende in staat om kwaliteitsproblemen te identificeren. Met vision technologie kunt u controleren of het geproduceerde product voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Controle

De controle vindt zo kort mogelijk na het lasproces plaats om te controleren of de las van goede kwaliteit is. Ook zijn er diverse in-line kwaliteitsbewakingssystemen inzetbaar die de productafmetingen bewaken. Hierdoor kunt u gelijk ingrijpen als er een verkeerde batch gelast wordt. Dankzij de automatische controle kun je NOK-delen eruit halen en kritische informatie zoals lasparameters bijhouden.

Voorbeeld

Een goed voorbeeld van de toepassing van in-line procescontrole bij AWL is bij lasmachines voor onderdelen van de autostoel. Dit zijn veiligheidsrelevante onderdelen, aangezien de stoel in het geval van een ongeluk een beschermende functie heeft voor de inzittende. Voor deze onderdelen is een hoge kwaliteit van een constant niveau vereist en het is daarmee essentieel om over in-line controle in de machine te beschikken.

Ja, ik wil meer weten over de in-line procescontrole!