Řízení strojů pomocí PLC

AWL se specializuje na řízení strojů, což při práci se stroji AWL představuje jednu ze zásadních výhod. Zákazníci volí software AWL proto, že je známý svými inovacemi. Díky tomu jsou zákazníci AWL připraveni na budoucnost.

Každý inteligentní stroj je vybaven inteligentním řízením. Srdcem stroje je PLC (programovatelný logický automat), který řídí veškeré součásti stroje. AWL se specializuje na vytváření programů pro PLC pro značky Siemens a Allen Bradley. AWL je správnou volbou při hledání řídicích řešení nejvyšší kvality. Software AWL je známý svou odolností, množstvím inovací, modulárností a moderními rozhraními HMI.

Odolnost a stabilita

Náš software se skládá z různých modulů, jejichž údržba v knihovně probíhá mnoho let. Tyto moduly se neustále aktualizují o nové technologie, nové funkce a opravy chyb. Proto nepřekvapuje, že zákazníci považují stroje AWL za stabilnější než konkurenční zařízení.

Inovace

AWL neustále na trhu hledá nové možnosti vývoje technologií. Inteligentní spoluprací se zákazníky a dodavateli shromažďujeme velké množství informací. Tímto způsobem AWL hledá a vyvíjí ty nejlepší inovace, které dokážou uspokojit poptávku na trhu. Soustředíme se při tom zcela na přání zákazníka.

Optimalizace, které zavádíme, vytvářejí mezinárodní architekturu a spolupracují s externími systémy, například Dashboard nebo MES. V nejbližších letech bude AWL pokračovat v důrazu na modulární řešení a flexibilitu.

Flexibilita je velmi široký pojem, avšak v oblasti softwaru je nutné při proměnlivých objemech produkce a úrovních automatizace poskytovat ještě vyšší míru podpory. Zvyšuje se míra podpory plurality jednotlivých variant produktu pro stejný stroj. To znamená, že časové ztráty kvůli rozrůznění do variant jsou již minulostí, že lze vyrábět více variant a že proměna jednotlivých variant produktu již neznamená nutnost úprav softwaru.

HMI

V poslední době společnost AWL vyvinula nový standard rozhraní člověk – stroj (HMI). Kladla si přitom tyto cíle:

  • Intuitivnost
  • Mezinárodní přijatelnost

Těchto cílů jsme dosáhli mimo jiné tak, že jsme ovladače co nejvíce připodobnili zařízením, které lidé denně používají. Způsob orientace jsme odvodili od mobilních telefonů a tabletů, které každý zná. Maximálně jsme využili ikony a tam kde to bylo možné, jsme u nich postupovali podle mezinárodní normy ISO 7000.

Celý tento vývoj neznamená, že společnost AWL s vývojem rozhraní HMI skončila. V nejbližší budoucnosti chceme provádět mnoho užitečných optimalizací. U strojů se budeme s řízením pomocí PLC setkávat čím dál častěji. Tento princip umožňuje vyšší míru využití inteligentních aplikací, které zajistí nové funkce.

Chcete se přesvědčit, jaké výhody přinášejí naše bohaté zkušenosti v oblasti PLC?

Potom se na nás obraťte a my vám sdělíme více.