Svařování hliníku

Svařování různých druhů kovů představuje výzvy. Na trh stále přicházejí nové druhy oceli a dále se vyvíjejí i svařovací procesy. Společnost AWL v tomto výzkumu pokračuje, a může proto využívat širokou škálu spojovacích metod.

Svařování hliníku

V příštích letech se bude při výrobě automobilů za účelem snížení hmotnosti stále více používat hliník. Aby byla společnost AWL na tento vývoj připravena, neustále investuje do výzkumu laserového a bodového svařování hliníku. Hliník je lehčí než ocel a levnější než vláknové kompozity nebo hořčík.

Slibné technologie

Bodové a laserové svařování jsou slibné metody spojování hliníku. Obě metody se již v automobilovém průmyslu široce využívají. Bodové svařování je spolehlivý klasický svařovací proces, který se neustále inovuje. Laserové svařování je oblíbené, mimo jiné díky mnoha konstrukčním možnostem a vysoké rychlosti svařování. AWL již dokončila několik úspěšných projektů.

Výzvy

Jednou z výzev při laserovém svařování hliníku je praskání za tepla. Jedná se o svarové trhliny během tuhnutí. Výzvami při bodovém svařování jsou praskání za tepla a za studena a omezená životnost elektrod. V rámci našich příprav na výrobu strojů pro bodové a laserové svařování hliníku jsme nejprve chtěli rozsáhlým testováním zjistit, zda to je technicky proveditelné. Budeme se umět s těmito problémy vyrovnat, a pokud ano, jak? Dokázali jsme, že k tomu máme vhodné, interně vyvinuté metody!

Příklad projektu: hliníkové pouzdro pro akumulátorovou sadu

Pro zákazníka jsme postavili stroj na svařování pouzdra akumulátorové sady pro elektromobily. Použili jsme k tomu kombinaci dílů z kovaného hliníku a extrudovaných hliníkových profilů. Jednoznačně preferovaným svařovacím procesem pro tyto díly je laserové svařování. Další výzvou byla proměnlivá šířka mezery mezi díly, které se mají svařovat. Vzhledem k použitému materiálu a potenciálně nejednotné vzdálenosti mezi jednotlivými díly bylo brzy jasné, že k zajištění stabilního procesu svařování bude nutno použít přídavný studený drát.

Jedinou možností bylo laserové svařování, protože tato metoda splňuje požadavky na nízký přestup tepla a čistý svar bez rozstřiku. Při dodání jsme zákazníkovi prokázali, že dokážeme přemostit mezery o různé šířce bez změny parametrů svařování. Tímto způsobem jsme dosáhli spolehlivého procesu svařování a dobré kvality svaru. To bylo klíčem k zajištění úspěšnosti tohoto projektu!

I vám můžeme pomoci řešit výzvy spojené se snižováním hmotnosti produktů. AWL pracuje na utváření budoucnosti.

Využijte našich znalostí.