Digitalizace

Data jsou klíčem k optimalizaci

Trh se mění a transformuje. AWL je toho součástí a mění se z tradičního výrobce strojů na specialistu v oblasti softwaru strojů a IT. Digitalizace přináší přehled o produktivitě strojů a závodů. Se zvyšující se automatizací výroby roste také potřeba nástrojů k řízení a správě procesů. Prostřednictvím digitalizace vám můžeme poskytnout data a pomoci výrazně zvýšit vaši produktivitu.

Příklad

Byli jsme požádáni, abychom v továrně zákazníka podrobně analyzovali objem výroby během pracovní doby. V posledních 20–30 minutách směn byl pozorován významný pokles produktivity. Jakmile byl problém rozpoznán, bylo možné jej vyřešit. Tímto způsobem může zákazník uplatňovat proces zlepšování na bázi dat. Bez analýzy dat by se o tomto problému vedení závodu nedozvědělo.

AWL se vyvíjí z tradičního výrobce strojů na specialistu v oblasti softwaru strojů a IT.

Lyla

Výrobní stroje jsou drahé a často vyžadují značné investice. Proto je cílem dosáhnout ve výrobních prostředích nejvyšší možné efektivity. Tato efektivita je dána dostupností výrobního stroje, rychlostí výroby a kvalitou vyráběných produktů. Je proto důležité měřit tyto ukazatele v průběhu celého výrobního procesu, aby bylo možné určit, jak zvýšit produktivitu. Za tímto účelem vyvinula společnost AWL aplikaci Lyla, která měří tyto ukazatele a pomocí přehledového panelu v reálném čase poskytuje různé pohledy na efektivitu strojů. Lze ji použít nejen pro stroje AWL, ale můžete ji také integrovat do jiných strojů, které jsou vybaveny moderním PLC.

Servis

Věříme, že sběr dat by neměl být otázkou volby. Proto jsou stroje AWL dodávány již z výroby s možností sběru dat ze strojů a procesů. Data se ukládají do počítače ve vašem závodě. Tato uložená data umožňují vynikající servis a analýzu problémů. Můžete tato data využít v souvisejících procesech, jako je údržba strojů, optimalizace procesů, logistika a finance. Kromě stávajících možností analýzy monitorovaných dat AWL vyvíjí nové aplikace, které vám poskytnou podporu v následujících letech.

Budoucnost

Jak vidíme budoucnost? Věříme, že digitalizace umožní flexibilní výrobní systém s vysokou mírou produktivity. V budoucnu budou mít stroje samoučící a monitorovací funkce, které podpoří naše zákazníky při zvyšování jejich produktivity. Bude to zahrnovat kontrolu výsledků výroby a preventivní údržbu prostřednictvím výrobních přehledových panelů, pomoc při školení obsluhy a pracovníků údržby a algoritmy, které automaticky upravují kvalitu procesu. K dosažení tohoto cíle vytváří společnost AWL otevřený ekosystém, pomocí kterého budete moci využívat data ze strojů k vytváření digitálních modelů, analýz dat a plánů zlepšování. Například data z aplikace Lyla jsou otevřená k propojení a přístupu k požadovaným systémům a procesům zákazníka.

Zajímá vás naše vize digitalizace?

Neváhejte nás kontaktovat.