Digitalizace

Data jsou klíčem k optimalizaci

Trh se mění a transformuje. AWL je toho součástí a mění se z tradičního výrobce strojů na specialistu v oblasti softwaru strojů a IT. Digitalizace přináší přehled o produktivitě strojů a závodů. Se zvyšující se automatizací výroby roste také potřeba nástrojů k řízení a správě procesů. Prostřednictvím digitalizace vám můžeme poskytnout data a pomoci výrazně zvýšit vaši produktivitu.

Příklad

Byli jsme požádáni, abychom v továrně zákazníka podrobně analyzovali objem výroby během pracovní doby. V posledních 20–30 minutách směn byl pozorován významný pokles produktivity. Jakmile byl problém rozpoznán, bylo možné jej vyřešit. Tímto způsobem může zákazník uplatňovat proces zlepšování na bázi dat. Bez analýzy dat by se o tomto problému vedení závodu nedozvědělo.

AWL se vyvíjí z tradičního výrobce strojů na specialistu v oblasti softwaru strojů a IT.

Servis

Věříme, že sběr dat by neměl být otázkou volby. Proto jsou stroje AWL dodávány již z výroby s možností sběru dat ze strojů a procesů. Data se ukládají do počítače ve vašem závodě. Tato uložená data umožňují vynikající servis a analýzu problémů. Můžete tato data využít v souvisejících procesech, jako je údržba strojů, optimalizace procesů, logistika a finance. Kromě stávajících možností analýzy monitorovaných dat AWL vyvíjí nové aplikace, které vám poskytnou podporu v následujících letech.

Budoucnost

Jak vidíme budoucnost? Věříme, že digitalizace umožní flexibilní výrobní systém s vysokou mírou produktivity. V budoucnu budou mít stroje samoučící a monitorovací funkce, které podpoří naše zákazníky při zvyšování jejich produktivity. Bude to zahrnovat kontrolu výsledků výroby a preventivní údržbu prostřednictvím výrobních přehledových panelů, pomoc při školení obsluhy a pracovníků údržby a algoritmy, které automaticky upravují kvalitu procesu. K dosažení tohoto cíle vytváří společnost AWL otevřený ekosystém, pomocí kterého budete moci využívat data ze strojů k vytváření digitálních modelů, analýz dat a plánů zlepšování. Například data z aplikace Lyla jsou otevřená k propojení a přístupu k požadovaným systémům a procesům zákazníka.

Zajímá vás naše vize digitalizace?

Neváhejte nás kontaktovat.