Digitalisering

Data is de sleutel tot optimalisatie

De markt is aan het veranderen en transformeert. Ook AWL maakt hier deel van uit en ontwikkelt zich van een traditionele machinebouwer tot een specialist op het gebied van machinesoftware en IT. Digitalisering creëert inzichten in de productiviteit van machines en fabrieken. En met toenemende fabrieksautomatisering wordt de behoefte naar tools om het proces te beheersen en te beheren steeds belangrijker. Door digitalisering kunnen wij u van data voorzien en kunnen wij helpen uw productiviteit significant te verbeteren.

Voorbeeld

In de fabriek bij een klant zijn we gevraagd om de productie-output in detail te analyseren gedurende de productietijd. Een significante daling in productiviteit was te zien in de laatste 20-30 minuten van de shifts. Nadat dit was herkend, kon het probleem worden opgelost. Op deze wijze kan de klant een data gedreven verbeterproces doen. Zonder de data-analyse, zou het probleem niet bekend zijn geworden bij de fabrieksmanagers.

AWL ontwikkelt zich van een traditionele machinebouwer tot een met specialisme op het gebied van machinesoftware en de IT.

Lyla

Productiemachines zijn kostbaar en vergen vaak een aanzienlijke investering. Daarom is het streven in productieomgevingen om een zo hoog mogelijke efficiëntie te bereiken. Deze efficiëntie wordt bepaald door de beschikbaarheid van de productiemachines, de snelheid van produceren en de kwaliteit van de geproduceerde producten. Het is dus van belang deze indicatoren gedurende het productieproces te meten, om te bepalen op welke manier de productiviteit verhoogd kan worden. AWL heeft voor dit doel een applicatie ontwikkeld, genaamd Lyla, die deze indicatoren meet en middels een dashboard real-time en op diverse manieren inzicht geeft in de efficiëntie van de machines. En dat niet alleen voor AWL machines, maar ook te integreren in andere machines die uitgerust zijn met een moderne PLC.

Service

Wij vinden dat het verzamelen van data geen keuze zou moeten zijn. Daarom worden de AWL machines vanaf de fabriek geleverd met de optie om machine- en procesdata te verzamelen. De data wordt opgeslagen in de machine in uw fabriek. Deze opgeslagen data maken uitstekende service- en probleemanalyse mogelijk. U kunt deze data gebruiken voor gerelateerde processen zoals machineonderhoud, procesoptimalisatie, logistiek en financiën. Naast de huidige mogelijkheid tot monitoring van data-analyses, worden door AWL nieuwe applicaties ontwikkeld om u te ondersteunen in de komende jaren.

Toekomst

Hoe zien wij de toekomst? Wij geloven dat een flexibel productiesysteem met een hoog niveau van productiviteit mogelijk gemaakt gaat worden door digitalisering. Machines zullen in de toekomst zelflerende en controlerende functionaliteiten krijgen, die onze klanten ondersteunen om hun productiviteit te verhogen. Dit zal gaan om sturing van productie resultaten en preventief maintenance door productiedashboards, training-assistentie voor operators en onderhoudspersoneel en algoritmes die automatisch kwaliteit van processen bij sturen. Om dit doel te bereiken, is AWL een open ecosysteem aan het creëren waarmee u machinedata gebruikt om digitale modellen, data-analyses en verbeteringsplannen te realiseren. Vanuit Lyla is bijvoorbeeld data opengesteld voor koppeling en ontsluiting naar de gewenste systemen en processen van de klant.

Geïnteresseerd in onze visie op digitalisering?

Neem dan contact met ons op.