BRAINS project

AWL neemt deel aan het BRAINS project. De doelstelling van BRAINS is om tot nieuwe kennis en inzichten te komen rondom data learning (waaronder Artificial Intelligence). De kennis moet worden samengevoegd in een nieuwe te ontwikkelen data learning module die ingezet kan worden voor meerdere industriële usercases binnen proces-automatisering. Ieder deelnemend bedrijf ontwikkelt een zogenaamde ‘demonstrator’ wat voldoende data moet genereren om aan te tonen dat bedachte oplossing werkt. AWL richt zich op ‘jigless joinen’ (lassen en schroeven zonder mal). Het BRAINS project loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024, is medegefinancierd door de Europese Unie en is onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO).

Het BRAINS project richt zich op de digitale transitie en automatisering in de maakindustrie, van handmatige productieprocessen naar semi-automatisch, van semi-automatisch naar vol-automatisch. Tot zelfs machine learning automation. Het BRAINS project helpt AWL verder met innovaties binnen de Automotive- en General Industry.

BRAINS bouwt voort op de resultaten van PRISMA (EFRO-project, oktober 2019 – april 2022). PRISMA was met name gericht op de ontwikkeling van vision technologie: het op basis van camerabeelden en sensoren verwerven van data uit een productieproces of machine, het verwerken en analyseren van deze data en het uitwerken van die analyse naar aanpassing van de procesparameters. BRAINS richt zich vanuit vision & sensing technologie op de fase van geavanceerde aanpassing van de procesparameters; van intelligente operator-instructies via automatische machine-aanpassingen tot zelflerende procesoptimalisaties. Hiertoe wordt nieuwe AI-kennis onderzocht en ontwikkeld, op basis waarvan een generiek data learning platform wordt ontwikkeld. Per industriële partner wordt dit DL-platform vervolgens geïntegreerd in een nieuw te ontwikkelen demonstrator, waarmee de technische werking wordt getest, de usercase wordt gevalideerd en het generieke DL-platform wordt gefinaliseerd. De technologische uitdaging hierbij betreft met name de robuustheid van de te ontwikkelen toepassingen: betrouwbaarheid, continue productkwaliteit en autonome proces(parameter)optimalisatie.

Het programma EFRO 2021-2027 Oost Nederland versterkt de innovatiekracht in de regio en daarmee het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast draagt het bij aan oplossingen in de energietransitie. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie.

Partners in BRAINS:

AWL – Tembo – Bond3D – Zuidberg – Perron038 – Windesheim – University of Twente

Deze blogs ga je ook leuk vinden:.

AWL host tweejaarlijkse ondernemersbijeenkomst georganiseerd door de ChristenUnie

BRAINS project

AWL nodigt u uit voor LogiMAT 2023 (25-27 april)

AWL wint Brose Finalist Innovation Award

AWL-Techniek Holding B.V.