RvC-lid François Carstens neemt na 12 jaar afscheid als commissaris van AWL

Op 31 mei jl. heeft François Carstens afscheid genomen als Commissaris van AWL Techniek Holding BV. Na drie termijnen van 4 jaar was het voor de heer Carstens volgens de wet niet meer mogelijk om zijn rol lid van de Raad van Commissarissen van AWL voort te zetten voor een periode van nog eens 4 jaar.

Tijdens zijn afscheidstoespraak, gehouden tijdens de afgelopen aandeelhoudersvergadering, richtte de heer Carstens zich tot de beide aandeelhouders van het bedrijf, Brand van ’t Hof en Piet Mosterd, en sprak hij zijn waardering en dankbaarheid uit voor de plezierige en constructieve samenwerking en het vertrouwen gedurende de afgelopen 12 jaar.

“In de afgelopen jaren heb ik vanuit grote dankbaarheid veel mogen leren over hoe een familiebedrijf in de kern opereert, hoe vorm en inhoud wordt gegeven aan een gemeenschappelijke passie: techniek. Aan een gemeenschappelijke passie: samenwerken tot het beste resultaat is bereikt. Aan een gezamenlijke missie en visie en rotsvast vertrouwen om over de onvermijdelijke tegenslagen heen te komen zoals die zich ook wel eens voordeden. En vanuit mijn betrokkenheid heb ik de bijdrage willen leveren waarvan ik het idee heb dat het bedrijf en haar eigenaren daar wat aan hebben gehad”, aldus de heer Carstens.

Met een schat aan ervaring en expertise heeft de heer Carstens als commissaris bij AWL een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van AWL. Als Commissaris heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het waarborgen van het bewaken van de belangen van alle stakeholders en het verstrekken van waardevol advies aan bestuur en directie van het bedrijf.

Tijdens zijn toespraak prees het voormalig RvC-lid ook zijn medecommissarissen voor hun toewijding en professionele aanpak. Hij benadrukte het belang van samenwerking, transparantie en een gezamenlijke visie voor een succesvolle bedrijfsvoering. De heer Carstens sprak zijn vertrouwen uit in het voort durende succes van AWL, alsook  in zijn opvolgster, mevrouw Brigitte Hegeman.

De heer Carstens heeft in 2011 zitting genomen in de Raad van Commissarissen, en richtte zich als Commissaris met name op bestuursaangelegenheden (“corporate governance”), financiering en HR. Zijn ervaring, kennis en toewijding werden alom geprezen.

Wij bedanken de heer Carstens voor zijn inzet, bijdragen en loyaliteit,  en wensen hem het allerbeste. Vanaf 1 augustus a.s. verwelkomen wij mevrouw Brigitte Hegeman als nieuw lid van de RvC van AWL.

Deze blogs ga je ook leuk vinden:.

AWL host Veluwse Innovatieprijs & CAI Challenge Award

AWL Tech Days 2024: The Next Step!

Inspirerend bezoek van PEC Zwolle en Regio Zwolle United aan AWL

Zivid, AWL en Fizyr slaan handen in één bij Automate Show

AWL-Techniek Holding B.V.